Tanssitaiteilija Riikka Puumalainen on työskennellyt keväällä Pirkanmaan Tanssin Keskuksen aluekeskuspalkalla yhdessä äänisuunnittelija Antti Puumalaisen kanssa. Taiteilijoiden ja muun työryhmän yhteistyön tuloksena syntyi fyysistä ja visuaalista teatteria yhdistelevä esitys, joka pohtii ihmisyyttä kohtaamisen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen näkökulmista.

Lokakuussa teos saapuu Tampereelle, yliopiston Teatterimonttuun! Esitykset ovat lauantaina ja sunnuntaina 8. ja 9. lokakuuta klo 19 ja 16.

Lipunmyynti aukeaa myöhemmin.

A Couple of Humans

On tärkeää, että kiinnitetään ensiksi huomio tärkeimpiin asioihin, ja muiden ihmisten tekemiset ovat usein asioista kaikkein tärkeimpiä. Ihmisten väliset suhteet määrittävät ruohonjuuritasolta lähtien yhteiskunnan muotoa ja rakennetta. Toisaalta havaitseminen ja tunnistaminen ovat epävarmoja; ihmiset saattavat olla parhaimpia ystäviämme tai pahimpia vihollisiamme. Ihmiset ovat oletusarvoisesti syyllisiä kaikkeen.

Kuka siis minä olen? Keitä me olemme yhdessä?

Riikka Puumalaisen uusi koreografia on duetto A Couple of Humans. Sen teemoja ovat ihmisenä oleminen ja toisen ihmisen kohtaaminen. Teoksen lähtölaukaus oli koreografin mukaan ensimmäinen koronakevät 2020, kun ihmiskontaktit vähenivät lähes olemattomiin. Puumalainen alkoi pohtia, miten ihmisten välinen sosiaalinen kanssakäyminen toimii digitaaliseksi muuttuneessa ympäristössä ja miten tämä kontaktien vähyys heijastuu parisuhteisiin tai ihmisiin, jotka elävät ilman parisuhdetta. Näistä pohdinnoista syntyi idea teoksesta, johon koreografi oli valmis laittamaan likoon myös oman parisuhteensa kutsumalla työpariksi puolisonsa, äänisuunnittelija-esiintyjä Antti Puumalaisen. 

Teos ei ole Puumalaisten parisuhdekuvaus vaan keskiössä on yleismaailmallinen ihmisenä oleminen ja toisen kohtaaminen humaanisti ja lempeästi.

Teoksen muuta työryhmää ovat visuaalisuudesta vastaavat pukusuunnittelija Mirkka Nyrhinen ja valo- ja videosuunnittelija Tiiti Hynninen.


Katso esimakua teoksesta: