PTK tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden laskuttaa keikoista ja työtilaisuuksista kauttaan. Näin PTK tukee jäsenien työllistymistä yrittäjämäisesti ilman omaa toiminimeä tai yritystä. 

Miten laskutuspalvelu sitten toimii? 

Edellytys laskutuspalvelun käytölle on, että työntekijä on PTK:n varsinainen jäsen ja jäsenmaksut on hoidettu asianmukaisesti. Laskutusyhteistyöstä tulee sopia viimeistään kaksi viikkoa ennen työn toteuttamista tai heti kun se on mahdollista. 

Kerro PTK:lle sähköpostitse tms. kirjallisesti kuitenkin sovitusta työtilaisuudesta seuraavat: 

PTK laskuttaa asiakkaalta:  

Laskutuslisällä katetaan laskutuksesta ja palkanmaksusta aiheutuvat kulut PTK:lle. 

PTK kirjoittaa työntekijälle työsopimuksen (tarvittaessa), maksaa palkan ja lomakorvauksen sekä huolehtii tarvittavat työnantajakulut. Palkka maksetaan Suomen palkanlaskennan kautta. Maksusta saat ilmoituksen sähköpostiisi. Sen tähden on tärkeää, että sähköpostitiedot ovat oikein. Maksun jälkeen palkkakuitti löytyy osoitteesta: https://www2.palkkaus.fi/. Ohjelma vaatii tunnuksen luomisen. 

Miten palkka ja asiakkaalta laskutettava summa määräytyy: 

Palkasta asiakkaan kanssa keskusteltaessa on hyvä vedota alan voimassa oleviin työehtosopimuksiin ja palkkasuosituksiin. PTK auttaa tarpeen mukaan oman työn hinnoittelussa.

HUOM! Palkan lisäksi asiakas on velvollinen maksamaan lomakorvauksen, työnantajakustannukset 24 % sekä laskutuslisän 40 € / palkka. Laskutuslisää ei veloiteta palkansaajalta. 
 
Esimerkki: 
Jos teet tanssikeikan hintaan 135 € / keikka. 
Palkkasi on 135 € + 9 % lomakorvaus = 147,15 €. Siihen lisätään työnantajakulut 24 % ja kiinteä laskutuslisä 40 €, asiakkaalta laskutettava summa on 222,46 €. 

Sopimuksista ja palkanmaksusta vastaa Salla Juntunen, salla@pirkanmaantanssinkeskus.fi p. 050 552 1138

Hyviä sivustoja, mihin kannattaa tutustua:

Reilun taiteen Manifesti
https://reiluntaiteenmanifesti.fi/

Teatterialan työehtosopimus 
http://www.teme.fi/wp-content/uploads/2018/05/teates2018-2020.pdf 

Tanssinopettajan palkka (1.6.2020 alkaen) 
www.teme.fi/wp-content/uploads/2020/06/tanssinope-2021.pdf 

Palkkasuositus soveltavan tanssin ja sirkuksen pariin TSEY 
www.teme.fi/wp-content/uploads/2017/11/tsey.pdf