HAKU AUKI: KIERTOLIIKE-TAITEILIJA 2021 / ANSÖK NU: KIERTOLIIKE-KONSTNÄR 2021Kiertoliike on suomalaisen tanssin kentän ammattilaisfoorumi. Kerran vuodessa järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen alan ammattilaiset eri puolelta Suomea keskustelemaan ja verkottumaan. Kahden päivän mittaisen tapahtuman ohjelma rakennetaan ajankohtaisen teeman ympärille. Kiertoliikkeen järjestävät yhdessä tanssin aluekeskukset ja Tanssin talo.

Tanssin aluekeskusverkosto avaa nyt haun Kiertoliike-taiteilijoiksi vuodelle 2021.

Vuonna 2021 Kiertoliike järjestetään hybridi-tapahtumana Kokkolassa 8.–9.10.2021. Tapahtuman teemana on Mitä nyt? Pandemian jälkeinen todellisuus. Tanssin aluekeskukset hakevat yhtä taiteilijaa alueeltaan työskentelemään yhdessä muiden alueiden taiteilijoiden kanssa 4.–9.10.2021 Kokkolassa. Jos pandemiatilanne pitkittyy, työskentely tapahtuu etänä.

Tapahtuman vastaavan järjestäjän, Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen alueelta ei haeta Kiertoliike-taiteilijaa. Kiertoliike-taiteilijat työskentelevät yhdessä viikon ajan. Kiertoliike-taiteilijoiden työn teemana on Sopeutumaton tulevaisuuden keidas. Taiteilijat määrittelevät itse kuinka he työstävät teemaa. Työ sisältää työskentelyprosessin aikana esiin nousseiden teemojen ja asioiden avausta osana Kiertoliikkeen ohjelmaa. Ohjelmassa oleva työskentelyn avaus voi olla esimerkiksi avoimet harjoitukset, työpaja, keskustelutilaisuus, taiteellinen ulostulo, seminaari, demo tai näiden yhdistelmiä. Työskentelyn pääpaino on kuitenkin taiteilijoiden yhteisessä prosessissa ja jakamisessa. Työskentely Kiertoliike-taiteilijana antaa mahdollisuuden kohdata kollegoja valtakunnallisesti, keskittyä viikon ajan yhteiseen työskentelyyn valitun teeman puitteissa. Työskentelyä on tukemassa tanssitaiteilija Auri Ahola.

Aikataulu
Hakiessasi Kiertoliike-taiteilijaksi sitoudut alla olevaan aikatauluun. Pandemiarajoitusten jatkuessa työskentely voi tapahtua etänä. Elokuussa – tutustumistapaaminen zoomissa

Su 3.10.2021 saapuminen Kokkolaan
Ma–pe 4.–8.10. työskentely Kokkolassa
Pe–la 8.–9.10. osallistuminen Kiertoliikkeen ohjelmaan
Su 10.10.2021 paluu Kokkolasta

Palkka
1 200€ + 12% lomakorvaus per henkilö. Lisäksi jokainen aluekeskus maksaa valitun taiteilijan matkat, majoituksen ja päivärahat.

Hakemus
Kiertoliike-taiteilijaksi haetaan sähköisellä lomakkeella, johon liitetään vapaamuotoinen hakemus. Hakemuksessasi kuvaat lyhyesti, mitä ajatuksia Sopeutumaton tulevaisuuden keidas sinussa herättää. Hakemus voi olla muodoltaan teksti (max 2 A4, pdf), video (vimeo, max 5min) tai äänite (mp4, max 5min).
Lomakkeeseen liitetään myös lyhyt esittely itsestäsi ja CV.

Hakulomake: https://forms.gle/idq97u16bw52Br549

Hakuaika
Kiertoliike-taiteilija haku on auki 7.4.–28.4.2021 (klo 23:59). Kiertoliike-taiteilijaksi haetaan sähköisellä lomakkeella. Päätökset Kiertoliike-taiteilijoista tekee Kiertoliikkeen 2021 sisältötyöryhmä.

Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Annika Sillander / Pohjanmaan tanssin aluekeskus
Puh. 045 136 4372
Email annika.sillander(at)pohjanmaantanssi.fi


ANSÖK NU: KIERTOLIIKE-KONSTNÄR 2021

Kiertoliike är ett professionellt forum för det Finska dansfältet. Evenemanget, som arrangeras årligen, sammanför fältets professionella aktörer från hela landet för att diskutera och skapa nätverk. Programmet för det två dagar långa evenemanget skapas kring aktuella teman. Evenemanget arrangeras av de Regionala danscentren och Dansens hus.

Regionala danscenternätverket söker nu Kiertoliike-konstnärer för 2021.

2021 arrangeras Kiertoliike som ett hybrid-evenemang i Karleby 8.–9.10.2021. Evenemangets tema är Vad nu? Verkligheten efter pandemin. Varje Regionala danscenter söker nu efter en konstnär från var sin region, för att arbeta tillsammans med andra regioners konstnärer i Karleby under tiden 4.–9.10.2021. Om pandemin fortsätter och restriktionerna åtstramas är det möjligt att arbetet sker på distans. Regionala danscentret i Österbotten, huvudarrangör för årets evenemang, söker ingen Kiertoliike-konstnär.

Kiertoliike-konstnärerna arbetar tillsammans under en veckas tid. Temat som konstnärerna skall arbeta med är Framtidens missanpassade oas. Konstnärerna bestämmer själv hur de bearbetar temat. Till arbetet hör att konstnärerna delar med sig de tankar och tematiska aspekter som uppstått under arbetsprocessen, och detta sker som en del av Kiertoliike-evenemangets program. Hur konstnärerna presenterar sitt arbete definieras av gruppen. Det kan vara ett öppet rep, en verkstad, ett diskussionstillfälle, en konstnärlig output, ett seminarium, en demo eller en kombination av dessa. Arbetets fokus ligger dock i konstnärernas gemensamma process och i att dela och delta. Arbetet som en Kiertoliike-konstnär ger möjligheten att möta kollegor från hela landet, och att arbeta tillsammans kring det gemensamma temat under en veckas tid. Arbetsprocessen stöds av danskonstnär Auri Ahola.

Tibtabell
Du binder dig till följande tidtabell när du ansöker om att bli en Kiertoliike-konstnär. Om pandemi restriktionerna åtstramas, kan arbetet ske på distans. augusti – ett introduktionsmöte i zoom
Sön 3.10.2021 man anländer till Karleby
Må–fre 4.–8.10.2021 arbete i Karleby
Fre–lö 8.–9.10.2021 man deltar i Kiertoliike-evenemangets program
Sön 10.10.2021 hemresa

Lön
1 200€ + 12% semesterersättning per person. I tillägg betalas konstnärernas resor, logi och dagtraktamenten av det egna Regionala danscentret.

Ansökan
Man gör ansökningnen till Kiertoliike-konstnär med den elektroniska blanketten, som bifogas en fritt formulerad ansökan. Beskriv i din ansökan vilka tankar temat Framtidens missanpassade oas väcker. Ansökan kan vara i olika format, en text (max 2 A4, pdf), video (vimeo, max 5 min) eller en ljudinbandning (mp4, max 5 min). Bifoga också en kort presentation av dig och din CV.

Ansökningsblanketten: https://forms.gle/idq97u16bw52Br549

Ansökningstid
Ansökan för Kiertoliike-konstnär är öppen under tiden 7.4.–28.4.2021 (kl. 23:59). Man gör ansökningen med den elektroniska blanketten. Valet av konstnärer görs av Kiertoliike 2021-evenemangets planeringsgrupp.

Tilläggsinformation
Verksamhetsledare Annika Sillander / Regionala danscentret i Österbotten
Tlf. 045 136 4372
Epost: annika.sillander(at)pohjanmaantanssi.fi