Pirkanmaan Tanssin keskus hakee toimisto-, Liikelaituri- ja verkostovastaavaa

Haemme kolmea henkilöä edistämään tanssitaiteen asemaa, toteuttamaan Pirkanmaan Tanssin Keskus ry:n operatiivista toimintaa, kehittämään tulevaisuutta tiiviissä keskinäisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa yhdistyksen hallituksen ja sidosryhmien kanssa. Tarjoamme vakinaisen toistaiseksi voimassa olevan osa-aikaisen työsuhteen, joka käynnistyy ainutlaatuisella 6kk työssäoppimisjaksolla. Tehtävänkuvat täsmentyvät jakson aikana ja tehtäviin perehtymistä tukee ja niiden menestyksekästä hoitamista sparraavat eri vastuualueiden asiantuntijat. Edellytämme sitoutumista tehtävien hoitamiseen vähintään vuodeksi. Kolmikko muodostaa PTK:n johtoryhmän, joka yhdessä vastaa hallituksen alaisuudessa kaikesta PTK:n toiminnasta. Kukin johtoryhmän jäsen toimii vastuualueensa esittelijänä. PTK:n hallitus toimii johtoryhmän jäsenten esihenkilönä.

Toimistovastaava
• työaika 2 pv/vko
Vastuualueet:
• talous- ja palkkahallinto, tilitoimistoyhteydet
• työsopimukset ja työnantajavastuut
• talousseuranta ja -raportointi hallitukselle ja rahoittajille
• talousarvion ja toimintasuunnitelman laatiminen
• toimintakertomuksen valmistelu
• viranomaisilmoitukset ja -raportointi
• työnantajabrändi

Salivastaava
• työaika 2 pv/vko
Vastuualueet:
• Liikelaiturin ylläpito ja logistiikka
• omavalvonta- ja käyttäjäsopimukset ja vuokrahinnoittelu, laskutus
• toimintaan liittyvät tilastot ja mittariston kehittäminen sekä seuranta
• Liikelaiturin budjettivastuu ja talousseuranta
• tilan ylläpito (siivous, tekniikka, ulkoistamiset jne)
• Liikelaiturin brändi

Verkostovastaava
• työaika 2 pv/vko
Vastuualueet:
• yhteiskuntasuhteet ja vaikuttajaviestintä
• PTK:n edustajana toimiminen verkostoissa
• yhdistyksen jäsenkokousten valmistelu ja hallituksen kokousten sihteerin tehtävät
• toiminta-avustusten valmistelu yhteistyössä muiden johtoryhmän jäsenten kanssa
• PTK:n brändi

Työsuhteissa noudatetaan teatterialan työehtosopimusta. Palkkaus oppimisjaksolla on 85-100% tehtäväkohtaisesta palkasta koulutus- ja kokemustaustan perusteella. Palkkaus tarkastetaan 6kk oppimisjakson jälkeen. Työ alkaa 1.2.2021 tai sopimuksen mukaan.

Toivomme hakemuksia erityisesti PTKn jäseniltä. Tehtävään valittavilta edellytämme yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja sekä sitoutumis- ja oppimishalua. Kokemus vastuualueiden eri tehtävien hoidosta katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä.

Lähetä motivaatiokirje ja CV osoitteeseen toimisto@pirkanmaantanssinkeskus.fi viimeistään 4.1.2021 klo 16 mennessä. Motivaatiokirje on määrämuotoinen ja sen malli löytyy alta. Tehtäviin perehdytetään ja työ saattaa olla mahdollista yhdistää vaikkapa oppisopimuskoulutukseen tai jatko-opintoihin.

Tiedustelut:
Riitta Honkanen, asiantuntija, 22.12.2020 klo 9-11, p.040-5689085
Tuula Linnusmäki, VA toiminnanjohtaja, 28.12.2020 klo 10-12, p. 050-5521138
Lotta Skaffari, hallituksen jäsen, 30.12.2020 klo 10-12, p. 0400-546012

Pirkanmaan Tanssin keskus ry:n (PTK) tehtävä on tanssin vapaan kentän toimintaedellytysten tukeminen, ammattitaiteilijoiden työllisyyden parantaminen sekä tanssin saatavuuden ja saavutettavuuden alueellinen ja sosiaalinen edistäminen. Yhdistyksen toimitilat, esitys- ja harjoitustila Liikelaituri sekä toimistotilat, sijaitsevat Tampereella. Toiminta-alue kattaa koko Pirkanmaan. Yhdistyksen verkostot ovat valtakunnalliset.

Motivaatiokirje
Motivaatiokirjeellä osoitat motivaatiotasi ja sitoutumistasi PTK:ssa työskentelyyn. Lisäksi voit selvittää miten työ PTK:n vastuutehtävässä tukee ammatillisia tavoitteitasi ja urakehitystäsi.

Kirjeen suositeltava pituus on enintään 2 sivua.

Käsittele kirjeessä seuraavia asioita
• Mitkä kolmesta vastuutehtävästä kiinnostavat sinua ja miksi?
• Miten aiemmat työtehtäväsi ja/tai koulutuksesi tukevat PTK:n työtehtävissä suoriutumista?
• Mille henkilökohtaisille vahvuuksillesi näet käyttöä PTK:n johtoryhmässä?
• Millaista tukea ajattelet tarvitsevasi tehtävässä huippuammattilaiseksi kasvamiseen?
• Tehtävät ovat osa-aikaisia ja suureksi osaksi arkisin päiväsaikaan hoidettavia.
• Salivastaavan työ ajoittuu osittain myös iltoihin ja viikonloppuihin. Miten sovitat yhteen osa-aikatyön PTK:lla ja muut sitoutumuksesi?
• Millaisia uratavoitteita sinulla on? Oletko aikeissa hyödyntää työtä PTK:lla osana jatko-opintoja?