Kulttuurihyvinvointi

Kulttuuri, taide ja niiden hyvinvointivaikutukset läpäisevät koko ihmisen elämänkaaren ja ovat kytköksissä yksilön omaan taidesuhteeseen. Kulttuuri ja taide ovat osa hyvää elämänlaatua ja elinikäistä oppimista: ihminen on kulttuurin ja taiteen kokija ja toimija, jolla on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. Näiden täyttyminen ja toteutuminen ovat kulttuurihyvinvointia.” (Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma)

Alueellisena tanssitaiteen asiantuntijana PTK vastaa omalla toiminnallaan suunnitelman tavoitteisiin. Suunnitelman menetelminä mainitut tanssi sekä liikkeellinen ja kehollinen työskentely ovat PTK:n ydintoimintaa.

Vuonna 2023 Pirkanmaan Tanssin Keskus kehittää taideyhteisönsä osaamista sekä kasvattaa osaajien määrää yhteisötanssin– ja kulttuurihyvinvointipalveluiden osalta.

Kaikkia hankkeitamme yhdistää mestari–kisälli -mallin hyödyntäminen. Malli siirtää kokeneempien tekijöiden osaamista, hiljaista tietoa sekä ammatillista kontaktiverkostoa nuoremmille tanssitaiteilijapolville.