Poikkeustilan dokumentaatio osa 4: Lotta Kaarla

Etäopettamisen haasteet ja mahdollisuudet

Opetan Tampereen yhteiskoulun lukiossa (TYK) tanssia ja minulla oli kaksi tanssikurssia lukuvuoden viimeisessä jaksossa, jotka molemmat toteutettiin etänä. Kun opetukseni alkoi oli poikkeustilaa ehtinyt jo kulua kuukauden verran, joten sain valmistautua etäopettamiseen toisin kuin monet muut kolleegani. Otin haasteen vastaan ja lähdin avoimin mielin tutkimaan etäopettamista. Nyt kuukausi opetuksen loputtua pohdin, mitä oikein tuli tehtyä. Etäopettamisen mahdollisuudet, haasteet ja uudet muodot. Mitä opin ja mitä otan tästä mukaani jatkoa varten.”Taide elämänkaaren osaksi: taide on läsnä jokaisen yksilön ja yhteisön jokaisessa elämänvaiheessa.”
– Pirkanmaan tanssin keskuksen joulukuussa 2019 julkaisema Taiteen tulevaisuus manifesti, kohta 6

Manifestin kohta 6. kuvastaa hyvin myös omaa mottoani tanssin vaikuttajana, jossa
mielestäni tanssi kuuluu kaikille. Halusin opettaa nuorille, että poikkeustilassakin tarvitaan
taidetta ja tanssia. Halusin myös laajentaa ajatusta tanssin hyvästä ja miten taide on
saatava osaksi elämänkaarta lapsista ikäihmisiin ja myös osaksi heidän elämäänsä
varsinkin näin poikkeustilanteessa.

TYKissä oli opetuskäytössä Teams verkkoalusta. Teamsin parhaita puolia oli ehdottomasti
etätuntien tallentaminen ja kurssien kaikkien viestien ja tehtävien kirjaaminen kurssin
omalla kurssialustalla. Pidin n. 80 % oppitunneista livenä Teamsissä lukujärjestyksen
mukaan ja loput tunneista sisälsivät etätehtäviä sekä videointitehtäviä opiskelijoiden
omalla ajalla.

Haasteisiin törmättiin heti alussa ja myös kurssin edetessä. Varsinkin teknisiä haasteita oli
paljon. Teams alustana oli vasta otettu käyttöön ja sen erilaiset ominaisuudet olivat meille
kaikille uutta. Joskus internet yhteys oli liian heikko, ääni ei kuulunut, kuva oli väärinpäin,
videot pysähtelivät niin minulla kuin opiskelijoilla. Tämä turhautti usein. Teamsissä ei
myöskään voinut nähdä kuin neljä opiskelijaa kerrallaan, eikä siellä voinut valita ketä
ruuduilla näkyi. Opiskelijoiden videot olivat useimmiten pois päältä. Opettaminen tuntui
välillä tästä syystä merkityksettömältä ja yksinäiseltä. Kurssin edetessä huomasin, että
tuntien suunnittelu vei työmäärällisesti paljon enemmän aikaa kuin normaali suunnittelu.

Myös opiskelijoissa oli huomattavissa uupumusta, sillä etäopiskelu oli selkeästi enemmän
aikaa vievää kuin lähiopiskelu. Törmäsin myös haasteisiin tiedottamisessa ja tehtävien
sanallistamisessa kirjalliseen muotoon. Huomasin, että tiedottamisen piti olla
mahdollisimman selkeää ja tiedottamisen oli tapahduttava sekä Teamsissä että Wilmassa
ja tarjosin aina mahdollisuuden kysyä, joka näkyikin yksityisviestien määrässä. Yllättävän
vaikeaa oli myös opiskelijoiden kirjallisten tehtävien ja videotehtävien palauttaminen.
Varsinkin videoiden palauttaminen aiheutti harmaita hiuksia sekä minulle että opiskelijoille.
Tilat minulla ja opiskelijoilla olivat käydä pieniksi kun tanssijan työn kurssilla tanssittiin
musikaalitanssia ja nykytanssia omissa kodeissamme. Käsi osui välillä vinokattoon ja jalka
tiskikoneeseen.

Haasteista huolimatta Teamsissä ja etätunneissa oli myös paljon mahdollisuuksia. TYKin
opiskelijat tulevat eri puolilta Suomea ja poikkeusoloissa tanssin opiskelu sujui niin
Rovaniemeltä kuin Kauhajoelta. Kaikki etätunnit nauhoitettiin Teamsiin, joten jos yhteys
pätki, opiskelija ei päässyt paikalle tai tanssitunnin halusi treenata uudelleen niin tämä oli
mahdollista. Hyppäsimme kaikki ison digi(tanssi)loikan ja osaamme nyt paljon enemmän
videoiden kuvaamisesta, editoinnista, niiden jakamisesta ja kaikki Youtuben koukerot.
Opiskelijat kuvasivat tanssejaan videolle ja saivat yksityiskohtaisempaa palautetta kuin
lähiopetuksessa olisivat saaneet. Opiskelijat pitivät kurssin ajan havaintopäiväkirjaa, jossa
harjoiteltiin tanssin ja tunteiden sanallistamista. Tämä toimi myös minulle kurssin
palautteena. Tanssitunnit olivat myös rytmittäneet opiskelua ja antanut energiaa muuhun
opiskeluun. Lähiopetuksessa toteutetut tanssiprojektit ja esitykset olisivat saavuttaneet
vain pienen yleisön. Etäopetuksessa videomuodossa toteutetut projektit, tanssituokiot
ikäihmisille ja alakoululaisille, kansainvälisen tanssin päivän tanssihaaste ja Sinuun minä
jään -videotanssiesitys, pystyttiin jakamaan paljon suuremmalle yleisölle ja näin tanssin
ilosanomaa saatiin jaettua laajasti kouluihin, ikäihmisten palvelutaloihin ja somen kautta
kaikenikäisille ympäri Suomea. Nämä videoprojektit ja tanssin ja taiteen saavutettavuuden
lisääminen tulevat pysymään työkalupakissani myös tulevaisuudessa.

Olin eilen ensimmäistä kertaa tanssityöpajassa Liikelaiturilla sitten helmikuun. Tunteet
nousivat pintaan. Sain muistutuksen siitä, miltä tuntuu jaettu tila ja yhteinen kokemus
tanssissa. Se tunne, että on osa jotain; ryhmää, yhteisöä, elämää. Tätä olen kaivannut.
Etäopettaminen antoi mahdollisuuden tarkastella omaa opettajuutta ja avasi silmät uusille
mahdollisuuksille, mutta toivon todella, että opetukset jatkuvat normaalisti syksyllä ja
pääsen jakamaan tilaa ja tuottamaan yhteisiä kokemuksia opiskelijoiden ja muiden
ihmisten kanssa tanssin kautta. Videolinkkien takaa löytyy opiskelijoiden kanssa tehdyt
tanssi- ja opetusvideot. Tanssi itse, ilahduta isovanhempiasi tai lapsiasi tai katso ihan
muuten vaan!

TANSSI! <3

P.S. Miten sinun etäopettamisesi sujui? Mitkä olivat sinun haasteitasi tai löysitkö uusia
mahdollisuuksia? Olisi kiva kuulla! Jos haluat jakaa kokemuksiasi etäopettamisesta niin
kommentoi tähän tai ota yhteyttä.

Kirjoittaja Lotta Kaarla on Tampereella asuva freelance-tanssitaiteilija, joka esiintyy, opettaa, tekee taidetta ja haluaa vaikuttaa ympäristöönsä taiteen kautta.email: lotta.kaarla@gmail.com / ig: @lottakdance

Kurssi 1: Tanssien maailmaan -soveltavan tanssin kurssi
Tavoite: Suunnitella ja toteuttaa lapsille ja/tai ikäihmisille suunnattu projekti, jolla viedä
tanssin iloa maailmalle.
Opiskelijoita: 20
Tunteja: 70 min x 4 / viikossa 6 viikon ajan

Kurssi 2. Tanssijan työ -kurssi
Tavoite: Tutustua eri tanssilajeihin ja harjoitella esiintymistä
Opiskelijoita: 16
Tunteja: 70 min x 4 / viikossa 6 viikon ajan

Lähtökohtana halusin säilyttää kurssien perustavoitteista ja lähitoteutuksesta
mahdollisimman paljon myös etäopetuksessa sekä pitää kiinni omista arvoistani
tanssinopettajana myös poikkeustilanteessa.