PTK:n mentorit (vas. ylä): Samuli Roininen, Tuuti Touhunen, Hanna Korhonen, Carolina Pajula (mentoreiden kouluttaja), Emma Heinonen, (vas. ala) Linda Kuha ja Niina Rajaniemi.

Jopa 40 prosenttia Suomen taiteilijoista on harkinnut alan vaihtoa tai toteuttanut sen vuoden sisällä. Suomen tanssin kentällä toimii yli tuhat ammattilaista ja uusia valmistuneita on vuosittain noin kahdeksankymmentä. Vastavalmistuneena alalle kiinnittyminen on vaikeaa ja pirstaleinen työelämä on usein tipahdus alan realiteetteihin. 

Pirkanmaan Tanssin Keskus pyrkii omalta osaltaan vastaamaan tähän tanssin kentän haasteeseen, alueellisesti Pirkanmaalla. Keväällä 2023 käynnistyneessä mentorointiohjelmassa koulutetaan 6 alalla jo pitempään toiminutta tanssin ammattilaista. Syksyllä 2023 nämä mentorit saavat mentoroitavakseen vastavalmistuneen aktorin ja toimivat heidän tukenaan työelämään kiinnittymisessä. Mentorit kouluttaa työnohjaaja ja motivaatiovalmentaja Carolina Pajula

– Valmentavalla mentoroinnilla on pitkäaikaisia vaikutuksia vastavalmistuneiden työelämään, Pajula kertoo. 

Valmentavassa mentoroinnissa tavoitteena on saada aktorin vahvuudet ja potentiaali käyttöön. Toiminta perustuu ajatukselle yhteisestä oppimisesta, jossa molemmat vaikuttavat toisiinsa. 

– Nykyään työskennellään usein kollektiiveissa tuttujen ja saman ikäisten kollegojen kesken. Sen seurauksena sukupolvien välinen tieto ei siirry tekijöiden kesken, kuten ennen hierarkkisemmissa työryhmissä, kuvaa yksi ohjelman mentoreista. 

Mentori ja aktori tapaavat syksyn 2023 aikana neljä kertaa ja tapaamisissa käsitellään käytännönläheisiä asioita, jotka kiinnostavat erityisesti aktoria. PTK:n vuoden 2023 mentorointiohjelma on pilottihanke, jota on tarkoitus jatkaa ja kehittää. 

Myös Pirkanmaan Tanssin Keskuksen kulttuurihyvinvoinnin hankkeissa “Tanssivat yhteisöt” sekä “Tanssikummi®” (Läntisen tanssin aluekeskuksen tavaramerkki) hyödynnetään mentoroivaa mestari–kisälli -mallia. 

Lisätiedot: 

Maija Hoisko, toiminnanjohtaja Pirkanmaan Tanssin Keskus 
maija(at)pirkanmaantanssinkeskus.fi 
p. +35850 432 5428