Pirkanmaan Tanssin Keskus on tanssitaiteen keskus, joka mahdollistaa taitelijan ja yleisön kohtaamisen Pirkanmaalla. Vuosittain PTK tukee alueen taitelijoita erikseen haettavalla aluekeskuspalkalla. Tässä vuonna 2021 aluekeskuspalkalla työskentelevät taitelijat, olkaa hyvä!

Image module

Miia Tiihonen

Mia Tiihonen on tamperelainen freelancer tanssitaiteilija ja kokeellisen lyhytelokuvantekijä, jonka päämääränä on tutkia ja yhdistellä elokuvallisen ja kehollisen tarinankerronnan rakenteita ja rajapintoja.

Omassa taiteellisessa työskentelyssään Tiihonen hyödyntää kameraa työskentelynsä välineenä, ammentaen vaikutteita elokuva- ja mediataiteesta. Hänen työskentelyään kuvaavat paikkasidonnaisuus, visuaalisuus ja abstrakti tarinankerronta, joka näkyy pyrkimyksenä ja haluna toimia eräänlaisena ”tarinankertojana”, tuoden esiin narratiivejä ihmisyydestä osana monitasoista ja muuttuvaa yhteiskuntaa. Taiteilijana hän tarjoan ihmisille mahdollisuuden hyödyntää omaa henkilökohtaista kokemusmaailmaa ja luovuutta, osana ihmisen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. 

Image module

Tuija Touhunen

Touhunen työskentelee freelancerina useissa monitaiteellisissakin kollektiiveissa Pirkanmaalla. Ajankohtaisia aiheita hänen työssään ovat luonto ja sukupuolen moninaisuus.

Liikkeen ja kehon kautta ilmaiseminen ja omalakisten maailmojen luominen ovat merkittävässä osassa taiteentekemistä. Se voi tapahtua paikkasidonnaisesti julkisessa tilassa, näyttämöllä tai vaikkapa underground-tapahtumassa. Taiteilijana Touhunen haluaa vaikuttaa ja herättää keskustelua yhteiskunnan ilmiöistä, ihmisistä ja kehollisuudesta sekä suhtautua alati uteliaana maailmaan.

Image module

Oona Leinonen

Oona Leinonen toimii freelancerina opettaen ja työskennellen erilaisten taiteellisten projektien parissa Pirkanmaalla. Taiteellisen työskentelyn lähtökohtana Leinoselle ovat yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, sekä taide vaikuttamisen keinona. Tällä hetkellä pinnalle nousevia teemoja ovat tasa-arvo- ja ympäristökysymykset, sekä yhteyden kokeminen alati kehittyvässä, teknologisoituneessa maailmassa. 

Leinonen työskentelee touko-kesäkuun ajan Pirkanmaan Tanssin Keskuksen aluekeskuspalkalla työstäen teosta ”Luontosalaseura” yhdessä monitaiteellisen kollektiivin kanssa. 

Image module

Kardo Shiwan

Kardo Shiwan on esiintyvä taiteilija joka työskentelee näyttelijänä ja tanssijana erinäisissä kokoonpanoissa ja ympäristöissä niin Suomessa kuin ulkomailla.

Juuri nyt Kardo on kiinnostunut työskentelystä joka sijoittuu kulttuurintutkimuksen ja ruumiillisuuden välimaastoihin ja risteyskohtiin. Välitilassa oleminen on ollut Kardon elämässä alati läsnä ja se on mahdollistanut tilan pohtia kysymyksiä erilaisesta maailmassa olemisesta. Kardo on valmistunut Helsingin Taideyliopistosta (Teak) vuonna 2019. 

Image module

Wilhelmina Ojanen

Wilhelmina Ojanen on Tampereella syntynyt, Chilessä kasvanut tanssitaiteilija ja koreografi. Hän on valmistunut Trinity Laban yliopistosta 2018 tanssijan maisteriohjelmasta kunniamaininnalla. Opintojen jälkeen Wilhelmina on työskennellyt Englannissa koreografina, tanssijana ja tanssinopettajana.

Vuodet 2018–2019 Wilhelmina oli Sadler’s Wells-teatterin Young Associate Artist ja loi teoksia teatterin suurelle ja pienelle näyttämölle. Wilhelminan koreografisia töitä on esitetty mm. Kala Sangam Teatterilla, The Place Teatterilla, Lilian Baylis Studiolla ja Laban Teatterilla. Esiintyjänä Wilhelmina on työskennellyt mm. Hagit Yakiran, Richard Chappellin, Jarkko Partasen, Ben Wrightin ja Stephanie Schoberin teoksissa.

Tanssintekijänä Wilhelminaa kiinnostaa tutkia runollisesti, liikkeen kautta, yhteyksiä toisiimme ja ympäröivään maailmaan; hänen kiinnostuksensa on feministisen filosofian, ekologisuuden ja antropologian kysymysten äärellä.

Image module

Katriina Korhonen

Katriina Korhonen on Rovaniemeltä lähtöisin oleva tanssitaiteilija.

Hän on tehnyt tanssijan, koreografin ja esiintyjän töitä ympäri Suomea vuodesta 2012 alkaen. Enimmäkseen hän työskentelee omien alter egojensa kanssa luoden synkkiä ja häiriintyneitä yhden hengen tanssiteatteriesityksiä, joiden taustalla kaikuu kolkko nauru. Toisinaan Korhonen työskentelee myös oikeiden ihmisten kanssa luoden maailmoja, jotka eivät voisi tulla todeksi ilman koko työryhmän mielikuvitusta.

Image module

Maija Hoisko

Maija Hoisko on tamperelainen tanssintekijä, joka on työskennellyt nykytanssin kentällä vuodesta 1997 ja useaan otteeseen valtion taiteilija-apurahalla. Hän on valmistanut lukuisia teoksia, joista viimeisin on vuonna 2015 alkanut kinesteettistä arkea ja kehollisia muistoja tutkiva jatkuva teossarja Minä olen museo, jossa hän työskentelee yhdessä tanssitaiteilija Inari Salmivaaran kanssa.

Taiteellisen työskentelyn lisäksi Hoisko on toiminut vuosien ajan ruohonjuuritason taidepoliittisena vaikuttajana. Hän on ollut tanssin aluekeskusaktiivi niiden perustamisesta lähtien. Hoiskon toimiessa Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen puheenjohtajana vuonna 2013 syntyi tamperelainen Valtion palkinnolla 2017 palkittu harjoitus- ja esitystila Liikelaituri. Tällä hetkellä Hoisko työskentelee Pirkanmaan Tanssin Keskuksen johtoryhmässä sekä tanssin lehtorina Tampereen konservatoriossa.

Viime vuosina Hoisko on keskittynyt tutkimaan arkea ja arjen kinesteettisiä ilmiöitä. Häntä kiinnostaa ropografian tavoin päivittäisen elämän rutiinit, pienet, triviaalit ja jopa merkityksettömältä tuntuvat jokapäiväiset keholliset kokemukset. Keskiöön on noussut arjen arvokkuus ja runollisuus. Hoisko haluaa ajatella, että elämyksiä ei tarvitse välttämättä haluta toisaalta, vaan voimme tyydyttyä omasta arjestamme. Ropografia on näkynyt Hoiskon töissä arjen objektien kanssa työskentelynä sekä esitystilallisina ratkaisuina, joihin on kuulunut mm. asuntovaunun tai keittiön toimiminen näyttämönä.

Image module

Tiina Valonen

Tiina Valonen on Oopperan balettioppilaitokselta 2012 valmistunut tamperelainen tanssija ja tanssinopettaja. Tiina on opiskellut tanssipedagogiikkaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, lisäksi Äitiysliikuntavalmentajan opinnot ovat loppusuoralla.

Tiina työskentelee tanssin kentällä monipuolisesti opettajana ja esiintyjänä mm. nykytanssiteoksissa ja musikaaleissa. Tällä hetkellä kolmen lapsen äiti haluaa erityisesti rohkaista tuoreita äitejä omanlaiseen äitiyteen ja itsestä huolehtimiseen liikkeen kautta. Pirkanmaan Tanssin Keskuksen aluekeskuspalkan avulla Tiina keskittyy äitien kehollisen työpajan kehittämiseen.

Image module

Matti Haaponiemi

Matti Haaponiemi on toiminut itsenäisenä taiteilijana sekä kollektiivisissa työryhmissä vuodesta 2013 alkaen. Omassa taiteellisessa työssään Haaponiemi on kiinnostunut erityisesti improvisaatiosta, vuorovaikutuksesta, kontaktityöskentelystä sekä sisäisten maailmojen näkyväksi tulemisesta. Syksystä 2018 lähtien Haaponiemi on myös rakentanut elektronisia äänilaitteita, esittänyt äänitaidetta sekä kehitellyt konsepteja, joissa yhdistyy liike ja syntetisaattorit.