Pirkanmaan Tanssin Keskus on tanssitaiteen keskus, joka mahdollistaa taitelijan ja yleisön kohtaamisen Pirkanmaalla. Vuosittain PTK tukee alueen taitelijoita erikseen haettavalla alukeskuspalkalla. Vuonna 2021 aluekeskuspalkalla työskentelevät taitelijat esitellään tällä sivulla.

Image module

Miia Tiihonen

Mia Tiihonen on tamperelainen freelancer tanssitaiteilija ja kokeellisen lyhytelokuvantekijä, jonka päämääränä on tutkia ja yhdistellä elokuvallisen ja kehollisen tarinankerronnan rakenteita ja rajapintoja. Omassa taiteellisessa työskentelyssään Tiihonen hyödyntää kameraa työskentelynsä välineenä, ammentaen vaikutteita elokuva- ja mediataiteesta. Hänen työskentelyään kuvaavat paikkasidonnaisuus, visuaalisuus ja abstrakti tarinankerronta, joka näkyy pyrkimyksenä ja haluna toimia eräänlaisena ”tarinankertojana”, tuoden esiin narratiivejä ihmisyydestä osana monitasoista ja muuttuvaa yhteiskuntaa. Taiteilijana hän tarjoan ihmisille mahdollisuuden hyödyntää omaa henkilökohtaista kokemusmaailmaa ja luovuutta, osana ihmisen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. 

Image module

Tuija Touhunen

Touhunen työskentelee freelancerina useissa monitaiteellisissakin kollektiiveissa Pirkanmaalla. Ajankohtaisia aiheita hänen työssään ovat luonto ja sukupuolen moninaisuus.

Liikkeen ja kehon kautta ilmaiseminen ja omalakisten maailmojen luominen ovat merkittävässä osassa taiteentekemistä. Se voi tapahtua paikkasidonnaisesti julkisessa tilassa, näyttämöllä tai vaikkapa underground-tapahtumassa. Taiteilijana Touhunen haluaa vaikuttaa ja herättää keskustelua yhteiskunnan ilmiöistä, ihmisistä ja kehollisuudesta sekä suhtautua alati uteliaana maailmaan.

Image module

Oona Leinonen

Oona Leinonen toimii freelancerina opettaen ja työskennellen erilaisten taiteellisten projektien parissa Pirkanmaalla. Taiteellisen työskentelyn lähtökohtana Leinoselle ovat yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, sekä taide vaikuttamisen keinona. Tällä hetkellä pinnalle nousevia teemoja ovat tasa-arvo- ja ympäristökysymykset, sekä yhteyden kokeminen alati kehittyvässä, teknologisoituneessa maailmassa. 

Leinonen työskentelee touko-kesäkuun ajan Pirkanmaan Tanssin Keskuksen aluekeskuspalkalla työstäen teosta ”Luontosalaseura” yhdessä monitaiteellisen kollektiivin kanssa. 

Image module

Kardo Shiwan

Kardo Shiwan on esiintyvä taiteilija joka työskentelee näyttelijänä ja tanssijana erinäisissä kokoonpanoissa ja ympäristöissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Juuri nyt Kardo on kiinnostunut työskentelystä joka sijoittuu kulttuurintutkimuksen ja ruumiillisuuden välimaastoihin ja risteyskohtiin. Välitilassa oleminen on ollut Kardon elämässä alati läsnä ja se on mahdollistanut tilan pohtia kysymyksiä erilaisesta maailmassa olemisesta. Kardo on valmistunut Helsingin Taideyliopistosta (Teak) vuonna 2019.