Essi Koivula

Essi Koivula on tamperelainen tanssitaiteilija. Hän on valmistunut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta tanssitaiteen kandidaatiksi keväällä 2022 ja on sitä ennen valmistunut tanssijaksi Outokummun tanssinkoulutuksesta.

Koivula on työskennellyt tanssin kentällä tanssijana, tanssin opettajana ja koreografina. Viimeisimmissä töissään hän on käsitellyt kuoleman, menetyksen ja surun teemoja liikkeen ja liikkuvan kuvan keinoin. Tanssijana hän on työskennellyt mm. Ulla Päivikön, Sanna Myllylahden, Matti Haaponiemen ja Joona Halosen teoksissa.

Taiteilijana Koivula on kiinnostunut siitä, miten taide voi todella liikuttaa (sen kaikissa merkityksissä) ja auttaa ymmärtämään maailmaa ja ihmisyyttä paremmin. Taide näyttäytyy Koivulalle filosofisena tapana tarkastella maailmaa: taide etsii kysymyksiä ja löytää leikin ja kauneuden paikoista, joista niitä ei odota löytävänsä.

Projektiesittely ALDA

ALDA on installaatio, joka liikkuu tanssin ja visuaalisen taiteen rajapinnalla. Installaatiossa koreografi Katrín Gunnarsdóttir ammentaa naisten kollektiivisen fyysisen työn historiasta ja erityisesti sen suhteesta toisteisiin liikkeisiin ja lauluihin. Se luo intiimin tapahtuman naisten lähentymisestä, sulautumisesta ja kokoontumisesta yhteen.

ALDAn liikemateriaali ja kuvasto syntyvät pehmeydestä, herkkyydestä ja jatkuvasti muuttuvasta liikkeestä sekä kehojen sulautumisesta ympäristöönsä. Teos on islantilaisten taiteilijoiden koreografi Katrín Gunnarsdóttirin ja lavastus- ja pukusuunnittelija Eva Signý Bergerin monta vuotta kestäneen yhteistyön huipentuma, jossa taidemuodot yhtyvät toisiinsa herättäen rytmisen kokemuksen aallon. 

Installaation islanninkielinen nimi ALDA eli AALTO ei ainoastaan kuvasta teoksen liikkeen luontoa, mutta viittaa myös aikaan ja historiaan, vanhaan ja ilmaantuvaan uuteen. 

PTK:n aluekeskuspalkalla työskentelevät tamperelaiset tanssijat Wilhelmina Ojanen, Wilma Seppälä ja Essi Koivula esiintyvät osana installaatiota yhteensä kahden viikon ajan Tampereella järjestettävän näyttelyn yhteydessä.

Lisätietoja ALDAn koreografi Katrín Gunnarsdóttirista: https://www.katringunnarsdottir.com/