Mia Tiihonen

Mia Tiihonen on tamperelainen freelancer tanssitaiteilija ja tanssivideon tekijä̈, jonka päämääränä on tutkia ja yhdistellä elokuvallisen ja kehollisen tarinankerronnan rakenteita ja rajapintoja. Omassa taiteellisessa työskentelyssään Tiihonen hyödyntää kameraa työskentelynsä välineenä, ammentaen vaikutteita elokuva- ja mediataiteesta.

Vuonna 2016 Mia Tiihonen suoritti MA Dance tutkinnon kunniamaininnalla Bath Spa University:ssä Englannissa. Vuonna 2009 hän täydensi aiemmin Kuopion konservatoriossa suorittamaansa tanssinopettajan tutkintoa vastaamaan tanssinopettajan ammattikorkeakoulututkintoa Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Tiihosen työskentelyä kuvaavat paikkasidonnaisuus, visuaalisuus sekä abstrakti tarinankerronta, joka näkyy pyrkimyksenä ja haluna toimia eräänlaisena “tarinankertojana”, tuoden esiin narratiivejä ihmisyydestä osana moniulotteista ja alati muuttuvaa yhteiskuntaa.

Projektiesittely Leftovers (työnimi)

Paikkasidonnainen tutkimusmatka tilaan, tilallisuuteen ja liikkeeseen liikkumattomuuden ympärillä̈. Teos yhdistelee installaatiota ja videotaidetta, ollen myöskin eräänlainen kehollinen ja kuvakerronnallinen manifesti tekijälleen.

Tavoitteena on tutkia ja tarkastella liikkeen ja liikkumattomuuden vaikutusta ja merkitystä̈ esiintyjän keholliseen läsnäoloon erilaisissa ympäristöissä̈ ja tiloissa. Teoskokonaisuutta kuvastavat sattumanvaraisuus, mielikuvien käyttö sekä ulkopuolisuuden kokemukset.

Työskentely teoksen parissa on alkusysäys uudelle ja tarkoituksena on luoda raamit ja puitteet teoksen myöhempää työstämistä varten vuodelle 2023–2024.