Miia Tiihonen

Mia Tiihonen on tamperelainen freelancer tanssitaiteilija ja kokeellisen lyhytelokuvantekijä, jonka päämääränä on tutkia ja yhdistellä elokuvallisen ja kehollisen tarinankerronnan rakenteita ja rajapintoja.

Omassa taiteellisessa työskentelyssään Tiihonen hyödyntää kameraa työskentelynsä välineenä, ammentaen vaikutteita elokuva- ja mediataiteesta. Hänen työskentelyään kuvaavat paikkasidonnaisuus, visuaalisuus ja abstrakti tarinankerronta, joka näkyy pyrkimyksenä ja haluna toimia eräänlaisena ”tarinankertojana”, tuoden esiin narratiivejä ihmisyydestä osana monitasoista ja muuttuvaa yhteiskuntaa. Taiteilijana hän tarjoan ihmisille mahdollisuuden hyödyntää omaa henkilökohtaista kokemusmaailmaa ja luovuutta, osana ihmisen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.