Tanssikummit Kira, Laura, Matti, Tuulia. Kuva: Eino Ansio

Kirjoittaja: Emma Heinonen

Tanssikummi® on Läntisen tanssin aluekeskuksen kehittämä konsepti, jossa tanssitaiteilijat työskentelevät erilaisissa yhteisöissä, kuten hoivakodeissa, vammaisyksiköissä, kouluissa, päiväkodeissa ja vastaanottokeskuksissa. Tanssikummi-toiminta on pitkäkestoista taidelähtöistä työskentelyä, jonka tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia kohtaamisen, läsnäolon ja liikuttamisen kautta.

Tanssikummi-toimintaa on toteutettu Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella jo vuodesta 2009. Pirkanmaan Tanssin Keskus tuo toiminnan yhdessä Läntisen tanssin aluekeskuksen kanssa nyt ensimmäistä kertaa Pirkanmaalle.

Pirkanmaan alueen Tanssikummeja valikoitui tehtävään avoimen haun kautta neljä ja he aloittavat työskentelyn erilaisissa yhteisöissä syksyllä 2023. Kuluneen kevään aikana Tanssikummit ovat käyneet kisällöitymässä Turussa, eli he ovat päässeet seuraamaan ja tutustumaan toimintaan käytännössä.

Mestarointi-kisällöinti -mallin hyödyntäminen on PTK:n ydintoimintaa, jonka tarkoituksena on vertaisoppiminen sekä tanssin kentän hiljaisen tiedon siirtäminen sukupolvelta toiselle. Mallia toteutetaan myös PTK:n Mentorointiohjelmassa sekä Tanssivat yhteisöt -hankkeessa.

Tanssikummi Kira kävi tutustumassa vanhuspalveluyksiköiden arkeen Turussa mestari-Tanssikummin kanssa.

Lue Kiran haastattelu alta.

1. Minkälaisia asioita olette tehneet Tanssikummi-kisällöinnissä?

“Olemme kohdanneet turkulaisten vanhuspalveluyksiköiden asukkaita heidän arjessaan. Kohtaamisia on tapahtunut sekä osastojen päiväsaleissa isommalla porukalla että asukkaiden omissa huoneissa. Toiminnalla on pyritty tavoittamaan tasapuolisesti niin aktiivisempia ja toimintakykyisempiä asukkaita kuin myös vuodepotilaana olevia vanhuksia, joiden päiviin muuten usein sisältyy enemmän yksinoloa.

Asukkaiden kanssa olemme esimerkiksi jutelleet tanssista ja siihen liittyvistä muistoista sekä elämästä ylipäätään, kuunnelleet heidän toiveidensa mukaan musiikkia sekä tanssineet yhdessä halukkaiden kanssa erilaisin tavoin. Olemme yhdessä Tanssikummi-mestarin kanssa myös tanssineet erilaisia hetkessä syntyneitä tansseja niin, että asukas on saanut vain katsella, jos ei ole halunnut itse liikkua mukana.”

2. Minkälaista se on mielestäsi ollut?

“Kisällöintipäivien aluksi ja niiden aikanakin minua usein hetkellisesti alkaa jännittämään, kun en tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Toisaalta ei-tietämisen äärellä oleminen kuuluu olennaisesti Tanssikummin toimintaan ja koen osin jo tottuneeni siihen näinkin lyhyessä ajassa. Kaikki kohtaamiset ovat erilaisia, mutta jokaiseen liittyy uskallus lähestyä vierasta ihmistä. Pitää uskaltaa olla auki käsillä olevan hetken mahdollisuuksille ja pyrkiä päästämään irti omista ennakko-oletuksista niin itse kohtaamista kuin kohdattavaa ihmistä kohtaan.

Tanssikummi-toiminnassa ollaan vahvasti läsnä hetkessä, mikä on tuntunut minusta luontevalta, intensiivisyydessään toki myös välillä raskaalta. Reflektiotauot Tanssikummi-mestarin kanssa ovat tarjonneet mukavia ja tarpeellisia hengähdyshetkiä kisällöintipäivien lomaan.

Kisällöintipäivien päätteeksi päällimmäisenä tunteena on yleensä ollut ilo siitä, että olen Tanssikummina voinut ilahduttaa kohtaamiani ihmisiä ja tuoda heidän arkeensa hieman vaihtelua, herättää muistoja menneestä ja antaa aikaa.”

3. Mikä sinua kiinnostaa Tanssikummien toiminnassa?

“Olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä ja ihmisten välisistä kohtaamisista. Tanssikummien toiminta perustuu mielestäni nimenomaan kohtaamiselle, ja olen kokenut kisällöintipäivissä tapahtuneet kohtaamiset merkityksellisiksi.

Uskon, että Tanssikummi-toiminnalla voimme tarjota ihmisille nähdyksi tulemisen kokemuksia, joita jokainen kaipaa ja tarvitsee riippumatta siitä, missä elämänvaiheessa ja -tilanteessa on.

Vanhuspalveluyksiköiden asukkaiden kanssa on tuntunut tärkeältä voida mahdollistaa kiireetön kohtaaminen, joka perustuu muuhun kuin päivittäisten hoitotoimenpiteiden toteuttamiseen. Liikkeen, kosketuksen ja musiikin ollessa läsnä kohtaamisessa ollaan voitu löytää yhteys sellaisenkin ihmisen kanssa, joka ei enää kykene kommunikoimaan sanallisesti. Kohtaaminen Tanssikummin kanssa saattaa yhtäkkiä ja yllättäen herättää ihmisessä näkyviin jotain sellaista, minkä esimerkiksi vaikea sairaus on peittänyt alleen.”

4. Minkälaista työtä Pirkanmaan Tanssikummit tulevat tekemään?

“Uskoisin, että toiminta tulee heijastelemaan Turun Tanssikummi-toimintaa muotoutuen kuitenkin tekijöidensä näköiseksi. Tällä hetkellä meistä neljästä Pirkanmaan Tanssikummista kolme on kisällöitymässä vanhusten parissa toimimiseen ja yksi lasten parissa toimimiseen, mikä antanee suuntaviivoja tulevaan.

Itse toivon, että Pirkanmaan Tanssikummit voivat jatkaa erilaisten kohtaamisten mahdollistamista monenlaisissa ympäristöissä. Minua kiinnostaisi viedä Tanssikummi-toimintaa esimerkiksi kotihoidon asukkaiden tai muuten yksin asuvien luo.”


Haluatko kuulla lisää Tanssikummi -toiminnasta? Ota yhteyttä!

Maija Hoisko, Pirkanmaan Tanssin Keskuksen toiminnanjohtaja
maija@pirkanmaantanssinkeskus.fi
p. 050 432 5428

www.pirkanmaantanssinkeskus.fi/tanssikummi