Jussi Säilä©

Homeweaves – Rituals of the Future on futuristinen tanssiteatteriteos, jossa tutkaillaan eri aikakausien ihmisyyttä ja kykyjä kommunikoida, aistia ja elää. Teoksessa matkataan nykyhetkestä maailmanlopun dystopiaan vuoteen 2224. Teos tehdään Pirkanmaan Tanssin Keskuksen osatuotantona ja se nähdään Teatterimontussa huhtikuussa.

“Entä jos käyttäisimmekin näitä olohuoneen ja kodin keskiön tavallisia objekteja toisin, kääntäisimme kaiken päälaelleen?” Näin Rajaniemi Collectiven perustaja, koreografi Niina Rajaniemi pohdiskeli hahmottuvaa tanssiteatteriteosta kaksi vuotta sitten.

Ensimmäiset keskustelut tekoälyn kanssa tuntuivat Rajaniemen mielestä helpoilta, vaivattomilta ja tehokkailta. Pian siitä muodostuikin assistentin tapainen apulainen teoksen rakentamisessa ensimmäisistä promokuvista dramaturgiaan saakka.


Tekoäly ei mielellään kirjoita asioista, mitkä eivät tähtää hyvään.


“Se tuntui keskustelukumppanilta, jolta voi kysyä mitä tahansa apua ja se antaa kaikki vastaukset.”

Tekoäly on tarjonnut teokseen muun muassa erilaisia tekstejä esiintyjien dialogin muodossa sekä kuvitusta tulevaisuudenkuvasta. Se on tarjonnut myös paljon uusia näkökulmia.

“Syötin sinne dramaturgisia kaaria yhdellä lauseella, joita tekoäly lähti kehittämään eteenpäin. Kohtaus lähti suuntaan, jota en itse osannut edes ajatella.”

Homeweaves käsittelee elämän kiertokulkua, jossa maailmanlopun teema on vahvasti läsnä. Keskusteluissa tekoälyn kanssa Rajaniemi huomasi, että toisinaan se rupesi ohjeistamaan häntä tiettyyn lopputulemaan.

“Huomasin, kun pyysin synkempää tekstiä, että tekoäly ei selkeästi mielellään kirjoita asioista, mitkä eivät tähtää hyvään. Keskustellessani pidempään, se kertoi, ettei halua kannattaa esimerkiksi väkivaltaan viittaavaa tekstiä.”

Näin aluksi kylmältä ja empatiakyvyttömältä tuntuva tekoäly muuttuikin koreografin silmissä inhimilliseksi olennoksi.

Esineiden manipulointi luo futuristisen kuvan

Työryhmä on projektin aikana inspiroitunut objektityöskentelystä eli erilaisten esineiden manipuloinnista ja niiden kanssa liikkumisesta. Rajaniemen ensimmäisistä teosluonnoksista mukaan jäivät keltaiset nojatuolit, jotka nyt nähdään teoksessa tulevaisuuden “olentojen” tutkailtavana.

“Mulla oli mielessä kuva aavikosta, jossa on kolme nojatuolia. Kuvittelin, että entä jos emme tietäisi, mitä ne ovat ja miten ne näyttäytyisivät, jos joku erilainen hahmo (toisenlaisesta maailmasta) käyttäisi niitä.”

Lavalla tullaan Rajaniemen mukana näkemään paljon liikettä, fyysisyyttä ja kehollisuutta. Objektit, kuten puhallettavat keltaiset nojatuolit sekä kupariset ketjut maalaavat tulevaisuuden kuvaa. Ilmaston lämpeneminen ja sen tuoma kuumuus toimii teoksessa myös teemana, mitä kuvataan kuparisen värityksen kautta.

“Pohdin, mitä voisi säilyä maailmanlopun jälkeen, kun kaikki on tuhoutunut? Alkuaineet kestävät hyvin, josta tuli idea metallista ja kuparista.”

Rajaniemi kertoo objektien toimivan teoksessa sen kiintopisteinä, joiden kautta katsojalle aukeaa tarina nykyhetkessä ja tulevaisuudessa.


Mä en oikeen minkään anna rajata omaa tekemistäni.


Teatteria, jota tehdään nykytanssin lainalaisuuksilla

Niina Rajaniemi on esittävän taiteen monitaituri. Hän on kouluttautunut tanssin, teatterin ja laulun saralla sekä työskennellyt viimeiset seitsemän vuotta niin musikaaleissa kuin nykytanssiteoksissakin. Rajaniemi kuvaa omaa taiteilijuuttaan uuden sukupolven tanssiteatterin tekijäksi.

“Se tarkoittaa minulle uuden sukupolven tekijöiden tekijyyttä, jossa sen sukupolven maailmankuvaa, kokemuksia ja ajatuksia tuodaan näyttämölle.”

Hän tarkoittaa kokonaisvaltaista uudistusmielisyyttä, jossa jo käytettyjä esitystaiteen konventiota muunnellaan toisenlaisiksi. Eri esittävän taiteen lajit; tanssi, teatteri ja laulu limittyvät hänen työskentelyssään toisiinsa.

“Entä jos lähdenkin toteuttamaan teatteriesitystä nykytanssin lähtökohdista ja ajatusmaailmasta käsin tai mitä samaa on laulun ja tekstin (vuorosanojen) harjoittelemisella?” hän pohtii.

Rajaniemi kokee, että usein ihmisten tapana on kovasti rajata itseään ja tekemistään jopa muiden miellyttämiseksi. Taiteessaan ja taiteilijana hän kokee olevansa vailla rajoja.

“Mä en oikeen minkään anna rajata omaa tekemistäni. Uskon, että kun mennään vähän yli rajojen, niin syntyy jotain uutta.”

Kirjoittaja: Emma Heinonen


Niina Rajaniemi: koreografi & esiintyjä

Olen Etelä-Savosta lähtöisin, Tampereella työskentelevä nuoren polven esittävän taiteen ammattilainen. Toimin monipuolisesti esiintyjänä (tanssi, laulu ja näyttelijäntyö), koreografina ja tanssinopettajana tanssi- ja esitystaiteen aloilla. Aloitettuani freelancerkentällä 2015, olen työskennellyt laajasti erilaisissa produktioissa esiintyjänä, tanssijana, näyttelijänä, laulajana, koreografina ja tanssinopettajana. Esiintyjänä työhistoriaani mahtuu lukuisia ammattiproduktioita eri ohjaajien ja koreografien teoksissa. Koreografina olen toiminut useissa työryhmissä, teatteri- ja musikaaliproduktioissa sekä opettanut esittävän taiteen ammatillisissa ja yksityisissä oppilaitoksissa.

Perustin vuonna 2017 tanssiteatterikollektiivin Rajaniemi Collectiven, jossa olen toiminut päämäärätietoisesti esiintyjän, koreografin ja ohjaajan positioissa. 


Rajaniemi Collectiven ja Pirkanmaan Tanssin Keskuksen yhteistyössä toteutettu tanssiteatteriteos Homeweaves – Rituals of the Future nähdään huhtikuussa 27.–29.4. Teatterimontussa. Katso lisätiedot täältä.