Tanssivat yhteisöt on Pirkanmaan Tanssin Keskuksen pilottihanke, joka jalkautti yhteisötanssia ympäri Pirkanmaata syksyn 2023 aikana. Hankkeen tavoitteena oli luoda hybridimalli ja Tanssivat yhteisöt -verkosto, joka mahdollistaa säännöllisen osallistumisen yhteisötanssiryhmään asuinpaikasta riippumatta.

Hanke edisti tanssin saavutettavuutta ja lisäsi tietoisuutta yhteisötanssista. Yhteisötanssiryhmiä oli kaksi: ikäihmiset ja liikehäiriöitä sairastavat.

Hankkeella onnistuttiin saavuttamaan suuri määrä uusia yhteisötanssijoita. Hanke saavutti yli 130 ikäihmistä ja liikehäiriösairasta kahdeksassa kunnassa ja tarjosi jokaiselle heistä kymmenen tanssikertaa. Kunnassa ryhmät kokoontuivat kerran viikossa ja ohjaus toteutui joko paikan päällä tai etäyhteyden kautta.


“Keho tykkäsi, päivä sai uutta potkua. Kehossa oli uutta energiaa. Itse olen liikuntarajoitteinen, liike ja ryhmä selvästi minulle lääke. Aina oli kiva tulla ja osallistua.”


Hankkeessa löydettiin ikäihmisten ryhmässä toimiva hybridimalli, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa pienin parannuksin. Kunnat saavuttivat ikäihmiset hyvin ja suurin osa osallistujista koki toiminnan erittäin mieluisana.

Erityisesti hankkeessa onnistuttiin tavoittamaan ikäihmiset kuntien yhteistyötahojen kautta. Liikehäiriösairauksia sairastavien henkilöiden tavoittaminen oli vaikeampaa.


”Suurkiitos tällaisesta uudenlaisesta liikkumismallista, kun saa tehdä miten itse haluaa ja aina on oikein.”


Tanssivat yhteisöt -pilottihankeen koordinaattorina sekä liikehäiriösairausryhmien ohjaajana toimi Tuulia Soininen. Ikäihmisten ryhmän ohjaajana toimi Suomen yhteisötanssin pioneeri Marjo Hämäläinen.

Lue Tuulia Soinisen kirjoittama raportti vuoden 2023 aikana toteutuneesta hankkeesta alta.