Vuoden 2020 Blogikirjoitukset

Tämä on vuodelle 2020 suunniteltu sivupohja artikkelille. Valotan tässä hieman sivun elementtejä ja kuinka käyttää niitä kirjoittaessa artikkelia. Tekstin otsake on oma elementtinsä ja otsikkoelementtejä on sivun pääotsikko, joka on tasoa H1 ja alaotsikko (H2), jota käytetään myös mahdollisien listojen (numeroitu tai numeroimaton) otsakkeina, jos sellaista halutaan käyttää. Lista itsessään on erillinen elementti.

Kun aloitat kirjoittamaan uutta artikkelia, kannattaa noudattaa seuraavaa työnkulkua:

  1. Luo uusi artikkeli
  2. Valitse artikkelitiedostolle WP Bakery -editorin templatesta tämä sivupohja (artikkelit2020)
  3. Tarkasta, että sivulle on asetettu haluamasi kategoria, avainsana, header style (Oma-ylatunniste)
  4. Kirjoita artikkeli ja tallenna

Sivulla käytetään seuraavanlaisia elementtejä:

Blogiartikkelin luonti hakukoneoptimointia ajatellen

Kun tehdään artikkelia on hyvä ottaa otsikoiden, artikkelin osoitteen (url) sekä sivun Titleä ja jopa sivun tekstien osaltahuomioon hakukoneoptimointi (SEO), jota varten on sivustolle asennettu lisäosa Rank Math SEO. Lisäosan asetukset löytyvät sivuston alaosasta sivun asetusvalikosta. Lisäosassa asetetaan sivulle avainsanat, joista ensimäinen on sivun pääavainsana, joka tulisi mahdollisimman hyvin kuvata sivun asiasisältöä. Sen tulisi myös mielellään olla sivun Titlessä, osoitteessa (url) ja pääotsikossa sekä ainakin yhdessä sivun alaotsikossa. Luonnollisesti sana olisi hyvä esiintyö muutaman kerran myös leipätekstissä.

Jos sivulla käytetään kuvia, tulisi niiden vaihtoehtoiseksi tekstiksi asettaa kuvaus, joka sisältää sivun pääavainsanan.

Rank Math SEO:ssa määritellään myös kuinka artikkelin “snippet” näkyy somessa jaettaessa sivu. Snippet kannattaa muotoilla lisäosassa painikkeen EDIT SNIPPET kautta.

Editorissa asetetaan seuraavat asiat:

  1. Otsakkeen määrittelyyn asetetaan arvo %title%, jolloin sivun Title näkyy Snippetin otsikossa
  2. sivun url-osoitteen kohdalla voi asettaa arvon, joka sisältää pääavainsanan
  3. description-lohko alimmaisena on kohta, jossa asetetaan mahdollisimman lähelle 160 merkkiä (maksimissaan) pitkän kuvauksen artikkelista, joka tulisi sisältää myös sivun pääavainsanan