Tanssikummit Kira, Laura, Matti, Tuulia. Kuva: Eino Ansio

Tanssikummi® -toiminta saapuu Pirkanmaalle

Tanssikummi® -toiminta on pitkäkestoista taidelähtöistä työskentelyä erilaisissa yhteisöissä. Yhteisöt voivat olla mm. ikäihmisten hyvinvointikeskukset, yhteisökeskukset, erilaiset palveluasumisen asumisyksiköt, vanhainkodit, vammaispalveluyksiköt, koulut, päiväkodit ja vastaanottokeskukset. Tanssikummi voi työskennellä kotihoidon asiakkaiden luona ja erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Tanssikummit tulevat osaksi yhteisöä ja sen arkea.

Tanssikummi® -palvelun arvot ovat vastuullisuus, eettisyys, läsnäolo ja empatia.

Pirkanmaan Tanssin Keskus tuo Tanssikummi® -toiminnan Pirkanmaalle yhdessä Läntisen tanssin aluekeskuksen kanssa. Tanssikummi® on Läntinen tanssin aluekeskuksen rekisteröity tavaramerkki. He ovat kehittäneet toimintaa yhdessä tanssitaiteilijoiden ja hoitohenkilökunnan kanssa jo vuodesta 2009.

Tanssikummit, keitä he ovat?

Tanssikummeina työskentelevät tanssitaiteiteen ammattilaiset, jotka ovat liikkeen ja kehon ammattilaisia. Tanssikummi on erikoistunut taidelähtöiseen toimintaan ja soveltavaan tanssiin, ja heillä on työkokemusta erilaisten erityisryhmien kanssa toimimisesta. Pirkanmaan Tanssin Keskuksen (PTK) Tanssikummeja on tällä hetkellä neljä ja heitä koulutetaan jatkuvasti.

Tanssikummit muodostavat PTK:n hyvinvointitiimin. Säännöllisesti tapaava hyvinvointitiimi kehittää Tanssikummi-palvelua aktiivisesti. Samalla keskitytään vertaistuen jakamiseen.

Tanssikummin työ

Tanssikummin työ on läsnäoloa, kuuntelua ja kohtaamista. Se on myös liikkumista ja liikuttamista niin fyysisesti kuin henkisestikin. Kosketus on tärkeä osa toimintaa.

Tanssikummi toimii matkaoppaana hetkellisiin kehollisiin onnistumiskokemuksiin, muistoihin ja irtiottoihin arjesta. Tanssikummin ohjauksella liikutaan luovasti lähtökohtana jokaisen oman kehon mahdollisuudet.

Jokainen voi tanssia omista lähtökohdista käsin ja toiminnan tehtävänä on aktivoida liikkumaan, onnistumiskokemusten kannustamana. Työskentelyn tarkoituksena on löytää oma keho ja sen liike sekä opetella kuuntelemaan ja nauttimaan niistä. Periaatteena on, että jokainen tehty liike on oikea ja hyvä. Näin ollen kaikki osaavat tanssia.

Tanssikummin kanssa voi esimerkiksi

Tanssikummi yhteisössä

Tanssikummi työskentelee yhteisössä kuten muutkin työntekijät. Tanssikummi on residenssitaiteilija, joka työskentelee koko yhteisön kanssa ja heidän hyväkseen, vahvistaen yhteisöllisyyden tunnetta ja luoden uusia mahdollisuuksia kohtaamisille. Tanssikummi tuo yhteisöön uuden näkökulman ja uusia työtapoja, jotka virkistävät myös työyhteisön rutiineja.

Taiteilija on koko ajan läsnä hetkessä ja valmis muuttamaan suunnitelmia. Joustavuus ja kyky mukautua erilaisiin työtapoihin ovat hänelle arkea. Hänellä on ammattitaitoa nähdä luovuutta ja hetkiä luovuudelle kaikkialla yhteisössä ja sen jäsenissä. Tanssikummi ei ole yhteisössä opettaja eikä hoitaja, ja vaikka hän voi itsenäisesti työskennellä yhteisössä, niin ei kuitenkaan yksin. Tanssikummilla on vaitiolovelvollisuus.

Tilaajalle

Tilaajalle Tanssikummi-palvelu on turvallinen ja luotettava tapa ostaa kulttuurihyvinvointia ns. avaimet käteen periaatteella. Tanssikummit ovat työsuhteessa Pirkanmaan Tanssin Keskukseen, joka huolehtii työnantajan velvollisuuksista.

Kysy tarjousta sähköpostilla toiminnanjohtajalta Maija Hoiskolta maija@pirkanmaantanssinkeskus.fi, p. 050 432 5428

Tietoa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden Tanssikummi-toiminnasta löydät Läntisen tanssin aluekeskuksen sivuilta.

Läntisen tanssin aluekeskuksen saamaa palautetta Tanssikummi® -toiminnasta

 ”Tanssikummi sulautui hienosti työyhteisöön ja sai työntekijätkin kiinnostumaan asiasta. Oli hyvä, että toiminnassa ei ollut sitovaa aikataulua tai suunnitelmaa vaan työ oli osa arkea.”

”Ulkopuolinen osaaja tuo uutta myös talon omien ohjaajien elämään tanssikummi otti pelkäämättä kontaktia erilaisiin asiakkaisiin. Monet syrjään vetäytyvät asiakkaat olivat yllättäen innokkaasti mukana. Meillä voi kyllä puhua joidenkin asiakkaiden “heräämisistä”.”

”Osasto rauhoittui selvästi tanssitoiminnan takia ja vaikutus kesti tunteja. Me emme osanneet odottaa mitään, mutta Tanssikummi vetäisi niin asiakkaat, omaiset kuin työntekijätkin mukaan. Parin päivän päästä Tanssikummia alkoivat kysellä nekin, jotka olivat aluksi päättäneet kieltäytyä tanssista.”

”Työskentely Tanssikummin kanssa sujui hyvin, ja hänen yhteistyö lasten ja aikuisten kanssa oli luontevaa. Tanssikummin läsnäolo rauhoitti lapsia ja kummi oli lasten kanssa hyvin läsnä.”

”Toiminta integroitui luontevasti koulupäivään ja eri oppiaineisiin. Oli mukava nähdä, miten uskonnon, matematiikan tai biologian oppiaineet sulautuivat liikkeen keinoin opetettavaan asiaan. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan liikunnan merkitystä ja liikkumista. Näin ollen Tanssikummin työ tulevaisuudessa olisi ihanteellinen tapa toimia yhdessä koulujen ja luokkien kanssa.”

”Tanssikummi toi lisäarvoa kouluumme; opettajille ja oppilaille. Saimme opettajina monta vinkkiä liikuttaa, integroida liike ja eri oppiaineet. Oppilaat saivat mukavia muistoja liikuttamisesta ja liikkeestä sekä hyvän esikuvan itselleen.”

Turun ammattikorkeakoulun journalismin opiskelija Rosa Huuska teki opiskelijatyönään dokumentin Tanssikummin työstä Kerttulin vanhainkodissa. Dokumentti julkistettiin 13.12.2018.