PTK avaa aluekeskuspalkkahaun vuodelle 2022.

HAKUAIKA: 14.–27.6.2021

Aluekeskuspalkkaa myönnetään ensisijaisesti pirkanmaalaisille vapaan kentän tanssitaiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn. Sitä voidaan myöntää myös alueen ulkopuolisille tanssitaiteilijoille, jos työskentely tapahtuu Pirkanmaalla. Aluekeskuspalkan myöntäminen edellyttää, että työ tulee näkyväksi PTK:n toimintana. PTK toimii tukijana ja taiteellisen työskentelyn mahdollistajana ja edistäjänä. PTK:n vuoden 2022 keskeisiä teemoja on Taiteilija osana yhteisöä. Arvoina ovat saavutettavuus ja moniäänisyys.

Aluekeskuspalkkaa voi hakea taiteilija tai taiteilijaryhmä. Työskentely voi olla teoskeskeistä, work in progress -työskentelyä, taiteellista hanke- tai projektitoimintaa tai jotakin muuta, mikä tukee hakijan tai hakijaryhmän taiteellisen työn kehittymistä. Palkkaa voi saada 1–3 kk/henkilö/vuosi ja kyseessä on henkilökohtainen kuukausipalkkasuhde. Haettaessa projektin omarahoitusosuus katsotaan eduksi.

PTK:n aluekeskuspalkan suuruus määräytyy hakijan kokemuksen mukaan: 2300 €/kk (alkupalkka), 2 500 € (uran alkuvaihe), 3 000 € (yli 10 vuotta taiteellista työskentelyä takana) ja 3 600 € (yli 20 vuotta taiteellista työskentelyä takana). Kokemus lasketaan tanssialan ammattilaiseksi valmistumisesta lähtien. Kokemuksen tulee selvitä hakijan ansioluettelosta.

Palkan lisäksi jokainen palkattava saa Liikelaiturin tilan käyttöön ilmaiseksi myöhemmin vahvistettavan tuntimäärän mukaan. Työskentely voi kuitenkin tapahtua myös muualla kokonaan tai osittain. Housetaiteilijoita ei valita vuodelle 2022 vaan PTK keskittyy aluekeskuspalkkakonseptin tarkentamiseen ja kehittämiseen yhdessä taiteilijoiden kanssa.

Haun perusteella PTK:n asiantuntijaryhmä kutsuu osan hakijoista keskusteluun. Kutsut lähetetään viikolla 26 ja keskustelut pidetään viikolla 30 etäyhteyksien kautta. Keskusteluun osallistuvat PTK:n verkostovastaava Maija Hoiskon lisäksi Pirkanmaan Tanssin Keskus ry:n hallitusjäsen Lotta Skaffari ja hallituksen ulkopuolinen jäsen Tuula Linnusmäki. Keskustelutilaisuus on luottamuksellinen ja sen tavoitteena on avata hakemusta ja aluekeskuspalkalla suunniteltua taiteellisen työskentelyn sisältöä. Keskusteluiden pohjalta asiantuntijaryhmä tekee ehdotuksen tuettavista taiteilijoista PTK:n hallitukselle.

Niille, jotka eivät saa kutsua keskusteluun, järjestetään mahdollisuus osallistua sparrausryhmätapaamiseen PTK:n johtoryhmän toimesta elokuussa 2021. Ryhmässä pohditaan oman työskentelyn kirkastamista ja tuetaan taiteilijan työskentelyä edelleen.

Hakemus

Aluekeskuspalkkaa haetaan täyttämällä erillinen hakulomake (sivulla alempana) sekä toimittamalla pakolliset liitteet sähköisesti osoitteeseen: aluekeskushaku@gmail.com määräpäivään 27.6.2021 klo 23.59 mennessä.
Pakolliset liitteet ovat motivaatiokirje tai video sekä hakijan ansioluettelo (max. 2 sivua). Jos hakijana on taiteilijaryhmä, täyttää ryhmän edustaja hakemuksen liittäen mukaan kaikkien ryhmän jäsenten ansioluettelot.

Motivaatiokirje/video

Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa hakija pohtii aluekeskuspalkan merkitystä tämänhetkisen työuransa tai taiteilijaryhmän työskentelyn kehityksen kannalta sekä tuo esille niitä yhteisöjä, joissa työskentelee tai haluaisi työskennellä. Motivaatiokirjeen pituus on max. yksi sivu (A4). Vaihtoehtoisesti kirjallisen motivaatiokirjeen voi korvata max. 2 min motivaatiovideolla. Videossa hakija tai hakijaryhmä yhtä lailla pohtii edellä mainittuja asioita sanallisesti, liikkeellisesti tai muulla tavoin. Videoksi riittää puhelimella, vaakatasossa kuvattu video. Jos videoon liittyy puhetta, tulee pitää huoli, ettei se jää taustamelun alle. Motivaatiovideo tulee toimittaa verkkolinkin kautta.

Hakemusta tai liitteitä ei oteta postitse vastaan vaan kaikki materiaali lähetetään sähköisessä muodossa. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon. Kuittaamme sähköpostiisi hakemuksen vastaanotetuksi seuraavana arkipäivänä. Ole yhteydessä, jos et saa kuittausviestiä!

Tiedustelut: Verkostovastaava Maija Hoisko, maija@pirkanmaantanssinkeskus.fi / p. 040 524 1490

Päätökset aluekeskuspalkasta tehdään alkusyksystä 2021 ja ne tehdään aluksi ehdollisina. Lopulliset päätökset tehdään vuoden 2022 rahoitustilanteen varmistuttua.