PIRKANMAAN TANSSIN KESKUS HAKEE TANSSITAITEILIJOITA TYÖSKENTELEMÄÄN ALUEKESKUSPALKALLA VUONNA 2023

– samaan aikaan haettavana myös Liikelaiturin residenssit kesälle 2023.

Pirkanmaalla toimiva Pirkanmaan Tanssin Keskus etsii 1–3 kk määräaikaisiin työsuhteisiin tanssin ammattilaisia; koreografeja, tanssijoita tai tanssintekijöitä.

PIRKANMAAN TANSSIN KESKUS

Pirkanmaan Tanssin Keskus (PTK) on tanssin vapaan kentän alueellinen asiantuntija; taide- ja työyhteisö. Se on yksi kuudesta tanssin aluekeskustoimijasta Suomessa. PTK:n toiminnan arvoja ovat tanssitaiteen monimuotoisuus ja moniarvoisuus, yhteistyö ja yhteisölähtöisyys, rohkeus, avoimuus, ennakkoluulottomuus sekä vastuullisuus. PTK:n keskeisiä tehtäviä on tanssin saatavuuden ja saavutettavuuden alueellinen ja sosiaalinen edistäminen sekä tanssitaiteilijoiden työllisyyden ja työskentelyedellytysten parantaminen. PTK ylläpitää harjoitus- ja esitystila Liikelaituria Tampereella.

PTK tarjoaa hakijalle määräaikaisen 1–3 kk työsuhteen sekä siihen liittyen räätälöityä tukea taidetyöhön. Vuonna 2023 aluekeskuspalkat ovat osa PTK:n seuraavia tukimuotoja; TUTKA, ALKUPERÄINEN sekä OSATUOTANTOTUKI. Hakiessaan aluekeskuspalkkaa hakija valitsee työtään parhaiten tukevan/tukevat tukimuodot.

TEHTÄVÄNKUVAUS JA EDELLYTYKSET HAKIJALTA

Työtehtävät muodostuvat hakijan oman, ennakkoon toimittaman, työsuunnitteleman mukaan. Tehtävä edellyttää tekijältä taiteellisen ajattelun lisäksi oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, itsensä johtamisen taitoja sekä valmiutta avoimeen dialogiin työnantajan kanssa. Työ koostuu taidetyön lisäksi oman työn tuottamisesta, aikatauluttamisesta, tarvittavien yhteistyötahojen etsimisestä ja kontaktoinnista sekä oman työn eri vaiheiden presentoinnista erilaisilla alustoilla.

Kyseessä on henkilökohtainen kuukausipalkkasuhde. Sen kautta tanssitaiteilijan työ tulee näkyväksi osana PTK:n toimintaa ja vuosiohjelmistoa sekä sen dokumentointia.

Palkkaus: 2500–3600 € hakijan työkokemuksen mukaan. PTK ei korvaa matka- tai majoituskuluja.

Työntekopaikka: Pirkanmaa, tarkempi työntekopaikka sovitaan taiteilijan kanssa.

HAKEMINEN

Hakuaika 16.5.-12.6.2022. 

Hakemukset tulee toimittaa 12.6.2022 klo 23:59 mennessä. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon. Huolehdi ajoissa liitteet sellaiseen muotoon (.pdf), että saat liitettyä ne hakulomakkeeseen.

Perehdy hakuohjeeseen ja täytä hakulomake liitteineen.

Työsuunnitelman perusteella PTK:n asiantuntijaryhmä kutsuu osan hakijoista haastatteluun. Haastatteluiden pohjalta asiantuntijaryhmä tekee ehdotuksen palkattavista taiteilijoista sekä myönnettävistä tukimuodoista PTK:n hallitukselle.

Niille, jotka eivät saa kutsua haastatteluun järjestetään sparrausryhmätapaaminen. Ryhmässä pohditaan oman työskentelyn kirkastamista ja tuetaan taiteilijan työskentelyä edelleen.


PTK TARJOAA HAKIJALLE SEURAAVAT TUKIMUODOT

TUTKA

aluekeskuspalkka 1 kk

Tanssitaiteen liikkeelliseen ja sisällöllis-tuotannolliseen tutkimus- ja kehitystyöhön. Tarkoituksena on itsenäisen työn lisäksi tehdä töitä yhdessä toisten TUTKAan valittujen tanssitaiteilijoiden kanssa. Työaikaan sisältyy henkilökohtaiset ja jaetut harjoitusvuorot Liikelaiturilla, koreografinen mentorointi, työaikana syntyneen demon esittäminen/esittely ja oman työsuunnitelman työstäminen eteenpäin yhdessä Pirkanmaan Tanssin Keskuksen kanssa.

Työaika sijoittuu viikoille 4–9 vuonna 2023. TUTKAan valitaan kolme tanssitaiteilijaa yhden kuukauden työsuhteella.

ALKUPERÄINEN

aluekeskuspalkka 1–3 kk

Työhön tanssijana, tanssintekijänä yksin tai osana työryhmää työsuunnitelman mukaan. Työsuhteen aikana tanssitaiteilija työskentelee työsuunnitelman mukaisesti valmistaen teoksen, demon tai muun presentaation omasta työstä. Erikseen haettavissa työtilatuki Liikelaiturille, joka mahdollistaa Liikelaiturin käytön korvauksetta.

OSATUOTANTOTUKI

Osatuotantotuki myönnetään työryhmälle tanssiteoksen valmistamiseen ja esittämiseen. Osatuotantotukeen sisältyy aluekeskuspalkkoja maksimissaan 4 kk ja ne voidaan jakaa 2–4 tanssitaiteilijalle. Lisäksi työryhmä saa rahallisen tuotantotuen, tukea teoksen ennakko- ja jälkituotantoon sekä tiedotus- ja markkinointitukea. Tarpeen vaatiessa ryhmällä on myös mahdollisuus saada taiteellista mentorointiapua PTK:n toiminnanjohtajalta. Lisäksi työryhmä voi hakea työtilatukea; Liikelaiturin käyttö korvauksetta 1,5 kk (50–150 h/kk erillisen sopimuksen mukaan). PTK toimii teoksen osatuottajana, kokonaisvastuu teoksen tuotannosta on työryhmällä.

Työryhmän vastuuhenkilö toimii hakijana.

LIIKELAITURIN RESIDENSSI

Liikelaiturin residenssi on tilatuki, jossa Liikelaituri myönnetään tanssitaiteilijan tai työryhmän käyttöön veloituksetta 2–3 viikoksi 4–6 h / pv kesä-heinäkuussa 2023. Liikelaiturin residenssitoimintaan kuuluu, että valitut taiteilijat esittäytyvät julkisesti haluamallaan tavalla residenssijaksonsa aikana. Residenssi ei kata palkka-, matka- tai majoituskustannuksia. 

LISÄTIEDOT

Maija Hoisko
maija@pirkanmaantanssinkeskus.fi
+358 50 43 25 428

HAKUINFO 27.5.2022 KLO 11 Zoomissa

Mahdollisuus kysyä ja keskustella käynnissä olevasta hausta. Liity mukaan alla olevasta linkistä. Ei ennakkoilmoittatutumista.

https://us06web.zoom.us/j/4731832805?pwd=OC90UDVLVlRrZ05WNUxTSUUrVXFOdz09