Kuva teoksesta Matters of Cate (or every thing we do) 2022. Julius Töyrylä

Pirkanmaan Tanssin Keskus perustaa kauan toivotun, kaikille aikuisille avoimen yhteisötanssiryhmän. Ryhmän ohjaajana toimii Wilhelmina Ojanen (mm. yhteisötanssiteos Matters of Care (or every thing we do), 2022). 


Tule nauttimaan omasta luovasta liikkeestä ja tanssista hyvässä hengessä, yhteisessä porukassa! 


Ryhmä luo tavoitteensa yhdessä ohjaajan kanssa ja jokainen osallistuja voi vaikuttaa siihen, miten ryhmässä ollaan ja edetään. Ryhmän työskentelyn keskiössä on hyväksyntä, kunnioitus ja toisten huomioon ottaminen. Tanssissa painottuu kokemuksellisuus ja jokaisen tanssijan oma ilmaisu. Yhteisötanssi on kaikille sopiva tanssin muoto, jossa lähtökohtana toimii ryhmän jäsenten persoonallinen ilmaisuvoima ja oma liike.  

Yhteisötanssi on kaikille tarkoitettua taidetanssia, jossa jokainen on arvokas sellaisena kuin on! 

Mitä? 

Yhteisötanssin harrastaminen ryhmässä, tanssitaiteilija Wilhelmina Ojasen ohjauksessa. 

Missä? 

Ryhmä kokoontuu Studio Liikelaiturilla, Yliopistonkatu 58 D, Tampere. Katso lisätiedot täältä: https://www.pirkanmaantanssinkeskus.fi/liikelaituri/

Milloin? 

Torstaisin klo 17.30–19. 

Tapaamiskerrat keväällä 2024: 

 • 29.2. 
 • 7.3. 
 • 14.3. 
 • 21.3. 
 • 4.4. 
 • 11.4. 
 • 18.4. 
 • 2.5. 
 • 9.5. 
 • 23.5. demoesitys (mikäli ryhmä päättää)

Maksutiedot ja ilmoittautuminen 

Toiminta on maksullista, 10x on 80 €, joka maksetaan ennen kurssin alkua sähköpostin maksulinkin kautta. 

Ryhmä käynnistyy, jos osallistujia on vähintään 9. Ryhmään otetaan max. 15 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautumiset sunnuntaihin 25.2. klo 23:59 mennessä tällä lomakkeella: 

Lisätiedot ja kysymykset: toimisto@pirkanmaantanssinkeskus.fi 

Mitä on yhteisötanssi? 

Yhteisötanssi ry määrittelee yhteisötanssin seuraavasti: 

 • Yhteisötanssissa keskeistä on yhteisöllisyys, eli osallistujien välinen sekä osallistujien ja ohjaajan välinen, tasa-arvoinen vuorovaikutus.  
 • Yhteisötanssin ohjaaja on tanssin ammattilainen, joka on avoimessa dialogissa ryhmän kanssa. 
 • Yhteisön osallistujat vaikuttavat yhdessä tavoitteiden asettamiseen ja siihen mitä tapahtuu.  
 • Yhteisötanssi syntyy osallistujien lähtökohdista ja edistää tanssin kuulumista kaikille. 
Kurssin kuvaus 

Kevään aikana syvennytään somaattisiin aistiharjoitteisiin. Niiden kautta on mahdollista herkistyä aistien välittämään tietoon ja läsnäoloon omassa liikkeessä. Harjoitteet ehdottavat osallistujalle rauhoittumista kehon sisäisten prosessien äärelle. Harjoitteet kannustavat kehon aistimusten kuunteluun ja aistimuksista käsin liikkumiseen. 

Miten olemme läsnä toisillemme? Miten todistamme toisen liikettä? Harjoittamalla tietoista läsnäoloa somaattisten aistiharjoitteiden kautta tulemme tietoiseksi mahdollisuudesta valita (liike, teko, ajatus) jokaisessa hetkessä. 

Yhteisötanssissa meillä on mahdollisuus tunnistaa, miten keho on suhteessa muihin ihmisiin ja ympäristöön. Ohjatut liikkeelliset harjoitteet, esimerkiksi kontaktityöskentely- ja kosketusharjoitteet ehdottavat kosketuksen kautta aistimaan oman kehon rajat. Rauhallisesti rakentuvat ja selkeät muiden osallistujien kanssa kontaktissa tehtävät harjoitukset antavat mahdollisuuden harjoitella liikkumista syntyvien aistimusten ja kokemusten kanssa. Somaattiset aistiharjoitteet vahvistavat kykyä kuunnella itseä, ja sitä kautta kykyä olla läsnä.  

Sisältö kehittyy ryhmän mukaan. Kurssin kielinä ovat suomi ja englanti osallistujien mukaan.

Ohjaaja Wilhelmina Ojanen

Olen koulutukseltani tanssitaiteen maisteri ja olen valmistunut tanssijaksi Trinity Laban yliopiston tanssijan maisteriohjelmasta vuonna 2018 ja tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssipedagogiikan maisteriohjelmasta vuonna 2023.  

Olen työskennellyt vuodesta 2018 alkaen tanssin ammattikentällä Englannissa ja vuodesta 2020 eteenpäin Suomessa. Vuosina 2018–2019 olin lontoolaisen Sadler’s Wells -teatterin Young Associate Artist ja loin koreografisia teoksia teatterin suurelle ja pienelle näyttämölle. Koreografisia töitäni on esitetty teattereissa ja muissa tiloissa mm. Lontoossa, Leedsissä, Lahdessa, Helsingissä ja Tampereella. Viime vuosina olen työskennellyt pääosin koreografina ja tanssin opettajana nuorten ja aikuisten tunneilla ja kursseilla. 

Vuonna 2022 päätin suunnata työtäni yhteisötanssin pariin, ja sain mahdollisuuden toteuttaa kolmen kuukauden Matters of Care (or every thing we do) yhteisötanssiprojektin yhteistyössä Pirkanmaan Tanssin Keskuksen kanssa. Toimin yhteisötanssiprojektissa koollekutsujana, fasilitaattorina ja koreografina. Olen työskennellyt aiemmin erilaisissa yhteisötanssiprojekteissa assistenttina, sekä opettanut tanssitunteja ja -kursseja erilaisille ryhmille.  

Yhteisötanssin ja soveltavan tanssin parissa työskentely kiinnostaa minua, koska koen että tanssimisen kautta on mahdollista kohdata toinen ihminen sillä tavoin kuin hän sillä hetkellä haluaa tulla näkyväksi. Haluan omalla työlläni ehdottaa lempeää maailmassa olemista, ja kultivoida läsnäoloa, huolenpitoa, empatiaa, ja yhteisöllisyyttä. Viime vuoden työskentelin tiiviisti huolenpidon teeman äärellä ja haluan pitää huolenpidon ajattelun läsnä työssäni tanssipedagogina myös tulevaisuudessa. 

Pyrin ohjaamaan tanssiharjoitteita niin, että ne antavat osallistujalle mahdollisuuden liikkua omaa kehoa kuunnellen ja ympäristöä aistien niin, että yksilö voi ilmaista omaa luovuuttaan ja uteliaasti mennä kohti sitä, mikä sillä hetkellä kiinnostaa liikkeessä. Minusta on tärkeää painottaa tanssiharjoituksen aikana sitä, että jokaisessa hetkessä on mahdollista valita, miten osallistuu harjoitukseen ja seurata sitä mikä itsestä tuntuu hyvältä. Pyrin työskentelemään ryhmien kanssa niin, että jokainen yksilö tulee nähdyksi ja kuulluksi ryhmässä.

Ryhmätilanteissa tämä toteutuu rauhoittumalla kuuntelemaan ja jakamaan kokemuksia, pohtimalla yhdessä tiettyä asiaa sekä teettämällä harjoituksia, jotka kannustavat ryhmän kuunteluun, esimerkiksi selkeitä tilassa liikkumisen harjoituksia tai kosketus/kontaktiharjoitteita. Minulle on tärkeää, että osallistujille tulee tanssimisen kautta yhteisen tekemisen kokemus. Koen, että yhdessä muiden ihmisten kanssa tanssiminen vahvistaa yhteyden ja kuulumisen tunteita.

Lisätietoja Wilhelminasta: https://www.wilhelminaojanendance.com/