Kiertoliike-taitelijoiden ajatuksia

Kiertoliike-taiteilijat

Fyysistä vaikuttamista ja kuulumisen tuntemuksia

Historian ensimmäisten Kiertoliike-taiteilijoiden kokemuksia Kiertoliike 2018 -tapahtumasta sekä tapahtumassa ohjaamistaan työpajoista:

Testimonial by
Työpajani Hengailu lähestyi yhteiskunnallisuutta fyysisellä olemuksella vaikuttamisen lähtökohdista: oleskelimme hiljaa joukolla kävelykadulla, otimme tilaa tekemättä mitään erityistä. Yllätyin siitä kuinka suuri tarve osallistujilla oli pysähtymiselle, päämäärättömälle oleskelulle ilman tavoitteita ja dedlineja. Hengailun jälkeen käydyssä keskustelussa nousi esille, paikalla olon haasteellisuus sekä erilaisten kehojen poliittiset konnotaatiot erityisesti porukalla julkisesti hengaillessa.
- Diina Bukareva
Testimonial by
Ajattelen, että tanssi voi toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana silloin, kun se on kosketuksissa mitä moninaisemman ihmisjoukkion kanssa. En ole varma, löytääkö “koko kansan kirjo” tällä hetkellä tanssikulttuurin pariin. Tästä lähtökohdista käsin suunnittelin kiertoliikkeeseen Torikohtaamisia-työpajan, jossa suuntasimme Tammelan torille tutustumaan torilla asioiviin ihmisiin. Keskustelimme ihmisten kanssa heidän omista tanssikokemuksistaan ja toteutimme heille keskustelujen pohjalta syntyviä tanssi-improvisaatioita. Torikohtaamisien aikana toteutimme mm. vaivalloisia tanssikokemuksia, toritansseja ja teknobileet. Kohtauksillamme ravistelimme torin arkea hieman erilaiseksi totutusta olemisen tavasta ja konkreettisesti toimme tanssin ns. tavan ihmisen iholle.
- Inka-Leea Hakkarainen
Testimonial by
Tankoraivo-työpajani herätti ehkä enemmän yhteiskuntapoliittisia- kuin esimerkiksi taidepoliittisia keskusteluja työpajan osallistujissa, mikä oli varmasti tarpeellista siinä hetkessä. Lievästi performatiivisen jonopyöräilyn lomassa pysähdyimme juttelemaan vaikkapa kaupunki-infran vaikutuksista ihmiselämään sekä raivon merkityksistä. Muutenkin koin tämän vuoden Kiertoliikkeen voimauttavana juuri siltä kannalta, että taiteen tekijänä voin olla vaikuttamassa kiinteänä osana yhteiskuntaa, vaikka taide itsessään kykenisikin irrottautumaan yhteiskunnan lainalaisuuksista.
- Hanna Kahrola
Testimonial by
Halusin käyttää aikaa kollegoiden kanssa Kiertoliikkeen tiiviin ohjelman puitteissa tanssimiseen ja sen kuvitteluun. Omien tanssiin ja tanssin katsomiseen liittyvien halujen harkitseminen Kiertoliike 2018 aktivismi -teeman kautta oli muistutus siitä, miten erityislaatuisten asioiden äärellä teemme työtä, ja miten muutos jo tässä hetkessä voi toteutua mielikuvituksen kautta. Kiitos kanssatanssijoille!
- Mira Kautto
Testimonial by
Lähtökohtia ohjaamalleni työskentelylle: Minun mielestäni me kaikki taidealalla toimivat teemme koko ajan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä. Mutta se mihin meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, on meidän oma työssäjaksaminen ja työhyvinvointi. Sillä taideala voi olla kovinkin haastava ja kuormittava työskentelyolosuhteiltaan. On monenlaista epävarmuutta, silpputöitä, laajoja työnkuvia, vaihtuvia työyhteisöjä, paljon yksin puurtamista ja myös yksinjäämisen tunnetta. Senpä takia tässä sessiossa pysähdyttiin hetkeksi kollegiaalisuuden äärelle, jakamaan työelämän kokemuksia. Me tarkastelimme oman työn tekemistä ja työtilanteita. Tämä toteutettiin sekä pienryhmäkeskusteluina että koko ryhmän voimin. Keskustelua, kuuntelua, kohtaamista, kunnioitusta, kollegiaalista kokemusten jakamista. Niinpä tämän työskentelyn nimi oli SHARING IS CARING.
Työskentely pohjasi Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen hallinnoimaan valtakunnalliseen LAATUHUOLTO -hankkeeseen, jossa olen työskennellyt yhdessä Anniina Aunolan kanssa 2017-2018. Hankkeen tavoitteena on ollut yhteisöissä toimivien taiteilijoiden työhyvinvoinnin kehittäminen.
- Hanna Korhonen
Testimonial by
Kiertoliiketapahtuma 2018 ja kiertoliiketaiteilijana toimiminen loi kokemuksen tanssitaiteen yhteisöön kuulumisesta ja tanssitaiteen merkityksellisyydestä sekä potentiaalista yhteiskunnallisen keskustelun ja muutoksen moottorina. Ohjaamassani Ekologia ja koreografia työpajassa virittäydyttiin syömällä yhdessä ja havainnoimalla ruokaan liittyviä aistittavia ja aisteilta piilossa pysytteleviä koreografioita. Tältä pohjalta keskustelimme pienryhmissä millaisia mahdollisuuksia tanssitaiteen tuotantorakenteissa, työskentelyn organisoimisessa ja esitysten sisällöissä voisi olla ekologisten vuorovaikutussuhteiden käsittelemiseen.
- Kati Raatikainen
Testimonial by
Kiertoliike 2018 -tapahtuman aikana johdattelin ryhmän kollegoita Tamperen virastotalolle, jossa toteutimme Pehmeää Politiikkaa-työpajan. Työpajani aikana kävimme kylässä virkamiesten toimistotiloissa, juttelimme heidän työhön liittyvistä tärkeistä asioista ja loimme niihin spontaaneja liikkeellisiä vastineita. Tämä kokemus herätti minussa kiinnostuksen tutkia tanssin ja politiikan välistä dialogia tarkemmin sekä jätti minuun vahvan tunteen siitä, että virastotaloissa – poliittisten rakenteiden keskellä tarvitaan tanssia todella kipeästi.
- Tanja Råman
Testimonial by
Kiertoliikkeeseen luomani työpajan ajatuksena oli lähestyä yhteiskunnallista vaikuttamista lempeydellä, inhimillisyydellä. Kovien arvojen ja yksilöllisyyden ajassa tämä perusarvo tuntuu radikaalilta. Työpajassani, Inhimillisyys, tutkimme jokaisella olevan peilisolujärjestelmän hermoverkoston eli liikkeeseen ja tunteeseen reagoivien solujen herättämistä. Työpajassa lähestyttiin aihetta ensin tieteellisellä infolla, tuntemattomien kuuntelulla sekä mahdollisuuksien mukaan liikkeen avulla. Peilisoluja heräsi jälkikeskustelujen mukaan sekä liikkeellisellä että tunteellisella tasolla, asettumalla toisen asemaan haluamallaan voimakkuudella. Oma kokemukseni oli lempeä ja inhimillinen kaikkien osallistujien avulla, kiitos!
- Annastiina Saastamoinen

Kirjoittaja: Pirkanmaan Tanssin Keskus