Opinnäytteessä Kohtaamisen taidetta – Kokemuksia yhteisötanssin opetuksesta ikäihmisille Piia Kulin tarkastelee yhteisötanssitaiteilija Marjo Hämäläisen ajatuksia ja kokemuksia yhteisötanssin opettamisesta ikäihmisille. Kohderyhmänä on Tanssiryhmä Vapaavarsi, joka on Hämäläisen ja Pirkanmaan Tanssin Keskus ry:n vuonna 2010 perustama yhteisötanssiryhmä +60-vuotiaille.

Tutkielman tarkoitus on valottaa pedagogisia lähestymistapoja ja näkökulmia, joita Hämäläiselle on kertynyt vuosien saatossa työskennellessään ikäihmisten parissa. Erityisesti tarkastellaan, miten edesauttaa ikäihmisten oppimista ja muistamista yhteisötanssiharrastuksessa. Lisäksi Kulin pohtii yhteisötanssin, yhteisöllisyyden, kohtaamisen, dialogisuuden ja opetustapahtumassa syntyneiden positiivisten kokemusten merkitystä sekä opettajalle että ikäihmisille.

Yhteisötanssi on kohtaamisen taidetta. Yhteisötanssissa kohtaaminen, kokemuksellisuus, yhteisöllisyys ja tasa-arvoinen vuorovaikutus ovat ensisijaisia. Kun ihminen tulee aidosti kuulluksi ja nähdyksi, synnyttää se osallisuuden tunteen, joka ruokkii yhteisötunteen ja ryhmähengen vahvistumista. Hyvä ryhmähenki puolestaan mahdollistaa erilaisten ihmisten arvostavan kohtaamisen ja toisten huomioimisen, joka synnyttää keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja kiintymystä. 

“Mielestäni yhteisötanssiharrastus on mitä parhainta arvostuksen, kunnioituksen ja kiitoksen saamista ja myönteisiä tunteita synnyttävää toimintaa. Yhteisötanssiharrastus antaa ikäihmisille positiivisen mielen, joka tukee heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan sekä myös heidän muistiaan ja oppimistaan”, Piia Kulin kertoo.

“Koen, että jokainen tutkimus kulttuuri- ja taidealan palvelujen käytöstä ja niihin liittyvistä kokemuksista on arvokas. Ne tekevät näkyväksi taiteen ja kulttuurin monimuotoisen vaikutuksen ihmisen hyvinvointiin ja vahvistavat taiteen ja kulttuurin asemaa yhteiskunnassa. Toivon tulevaisuudessa taiteen ja kulttuurin olevan osa yhteiskunnallista ajattelua ja sen rakenteita. Toivon, että tulevaisuudessa taide olisi yhtä kuin elämä”, hän jatkaa.

Kohtaamisen taidetta – Kokemuksia yhteisötanssin opetuksesta ikäihmisille
Piia Kulinin maisterin opinnäytetyö (2021)

Opinnäytteen voi lukea täältä:
https://taju.uniarts.fi/handle/10024/7434
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121460342

Kuva: Marjo Hämäläinen ja Tanssiryhmä Vapaavarsi, kuva Olli Nordling