Kynäilijä yleisössä: Human, nature, gravity

Human, nature, gravity on tanssitaiteilija Matti Haaponiemen teoskokonaisuus, johon kuuluu yhteensä 19 videoitua tanssia vaihtuvissa ympäristöissä sekä työskentelyprosessia kuvaava kirjoitus. Haaponiemen työskentelyä projektin parissa tuki Taiteen edistämiskeskus.

Tätä klikkaamalla löydät Human, nature, gravity -teoskokonaisuuden äärelle.