Tanssivat yhteisöt

Tanssivat yhteisöt on Pirkanmaan Tanssin Keskuksen pilottihanke, joka jalkauttaa yhteisötanssia ympäri Pirkanmaata syksyllä 2023. Sen tavoitteena on luoda Pirkanmaalle alueellinen hybriditoimintamalli ja Tanssivat yhteisöt -verkosto, joka mahdollistaa säännöllisen osallistumisen yhteisötanssiryhmään asuinpaikasta riippumatta erityisesti ikäihmisille sekä erityisryhmille esim. Parkinsonin tautia sairastaville.

Mitä on yhteisötanssi?

Yhteisötanssi ry määrittelee yhteisötanssin seuraavasti:

Syksyn 2023 aikana 10 Pirkanmaan kuntaan fasilitoidaan yhteisötanssiryhmät kahdelle eri kohderyhmälle, jotka kokoontuvat niin lähi- ja etätoteutuksien yhdistelminä 10 kertaa.

a) liikehäiriösairauksia sairastavat esim. Parkinsonin tautia sairastavat (vastuuohjaaja Soininen)
b) ikäihmiset
(vastuuohjaaja Hämäläinen)

Kiertävät tanssitaiteilijat Marjo Hämäläinen ja Tuulia Soininen ohjaavat paikan päällä kerran viikossa kahta yhteisötanssiryhmää yhdessä kunnassa, siirtyen seuraavalla viikolla seuraavan kuntaan. Muiden paikkakuntien tanssijat osallistuvat yhteisötanssiin etäyhteyden kautta. Näin syksyllä 2023 toteutuu hybridisti kaikille ryhmille 10 yhteisötanssielämystä.

Pilotissa kehitetään Tanssivat yhteisöt -verkosto: sparrataan toteuttajia sekä osallistujia digitaidoissa ja fasilitoinnissa sekä kehitetään erityisesti digitaalisen kehollisen kohtaamisen tapoja ja laatua.

Tanssivat yhteisöt -verkoston kehittäminen:
Toteuttajat:

Tanssiryhmä Vapaavarsi, kuva: Olli Nordling