Pirkanmaan Tanssin Keskus avaa Liikelaiturin residenssin haettavaksi. Toiminnan tavoitteena on tukea esittävän taiteen sekä taiteilijan kehittymistä tarjoamalla ilmaista harjoitustilaa. Residenssin hakuaika on 11.–25.2.2022

Liikelaiturin residenssi myönnetään vuoden –22 kesä-heinäkuun ja vuoden -23 tammikuun ajalle ensisijaisesti pirkanmaalaisille tanssitaiteilijoille tai ryhmille taiteellista työskentelyä varten. Työskentely voi olla teoskeskeistä tai work in progress –periaatteella. Residenssi voidaan myöntää myös alueen ulkopuolelta tuleville yksittäisille tanssitaiteilijoille tai työryhmille. Pirkanmaan ulkopuolelta tulevan hakijan tulee huomioida, että residenssi ei kata palkka-, matka- tai majoituskustannuksia. 

Taiteilijalle tarjotaan esitys- ja harjoitustila Liikelaituri 2–3 viikoksi. Pääsääntöisesti työskentely on 6 h / pv.  

Liikelaiturin residenssitoimintaan kuuluu, että valitut taiteilijat esittäytyvät julkisesti haluamallaan tavalla. Ammattilaisille residenssitaiteilijat antavat mahdollisuuden perehtyä syvällisemmin työskentelymetodeihinsa mm. avointen harjoitusten, työpajan, demon tai ammattilaistapaamisen kautta. Lisäksi halutessaan taiteilijat voivat pitää julkisen näytön omasta työstään joko esityksen, presentaation, työpajan tai installaation muodossa. 

Liikelaiturin kesäresidenssiä haetaan tällä lomakkeella 25.2.2022 klo 23.30 mennessä. Täytä lomakkeen kohdat huolellisesti, kiitos! 

Tiedustelut mieluiten sähköpostitse toimisto@pirkanmaantanssinkeskus.fi tai puhelimitse 050 552 1138 / Salla Juntunen. 

Valintoja tehdessämme kiinnitämme huomiota yhdenvertaisuuteen ja monimuotoisuuteen.  

Saapuneita hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti eikä niiden tietoja luovuteta sivullisille tai kolmansille osapuolille. Päätökset Liikelaiturin residenssistä tehdään mahdollisimman pian, kuitenkin maaliskuun 2022 aikana ja niistä ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse.