Kirjoittaja: Pirkanmaan Tanssin Keskuksen toiminnanjohtaja, Maija Hoisko

Taide ei synny ilman taiteilijoita. Elinvoimainen – myös taidealaa itseään uudistava – taide syntyy usein taiteen vapaalla kentällä instituutioiden ulkopuolella. Nyt tiukkenevan talouden aikana on kiinnitettävä erityistä huomioita siihen, etteivät mahdolliset leikkaukset kohdistu jo alirahoitettuihin, Taiken tukemiin, vapaan kentän organisaatioihin. Pienetkin leikkaukset näiden toimijoiden avustuksiin voi rampauttaa koko toiminnan sekä ne rakenteet, joita esimerkiksi tanssin kentälle tanssin aluekeskukset vuosien työn tuloksena luoneet. Jo nyt toimijoiden rahoitustilanne on heikentynyt, koska indeksikorotuksia ei nykyisessä avustusmuodossa ole toisin kuin vos-toimijoilla. 

“Taiteella on tärkeä itseisarvo,
jonka lisäksi se tuottaa tunnustettuja lisäarvoja.”

Nyt on aika pitää esillä taiteen vapaan kentän organisaatioiden sekä taiteilijoiden asemaa osallistumalla aktiivisesti kaikkeen kulttuurirahoitusta koskevaan keskusteluun niin ruohonjuuritasolla, omassa somessa kuin juuri äskettäin meidän valitsemiemme kansanedustajienkin kanssa.

Taiteella on tärkeä itseisarvo, jonka lisäksi se tuottaa tunnustettuja lisäarvoja. Taidetta ja sen elinvoimaisuutta voidaan pitää kansakuntamme pärjäämisen kannalta nyt ja tulevaisuudessa keskeisenä asiana. Taide tarjoaa mahdollisuuden nähdä toisin nykyhetkessä. Taiteen tekijöinä ja kokijoina voimme kuvitella yhteisiä, mahdollisia tulevaisuuksia ja siten etsiä ratkaisuja laajoihinkin ongelmiin yhteiskunnassa sekä koko planeetallamme.