PTK:n Taiteen tulevaisuus -manifesti

TAITEEN TULEVAISUUS
MANIFESTI

PIRKANMAAN TANSSIN KESKUS

  1. TAIDE MUUTOKSENTEKIJÄKSI

Taide on uuden yhteiskuntarakenteen näyttäjä.

  1. TAIDE–EURO EUROKSI

Euro on samanarvoinen taiteessa kuin muillakin yhteiskunnan aloilla.

  1. TAITEEN ITSEISARVO VALLITSEVAKSI

Taiteen arvoa ei tarvitse perustella muilla arvoilla.

  1. TAITEEN AINUTKERTAISUUS ARVOSTETUMMAKSI

Taiteen arvo on kokemuksessa, ei pysyvyydessä ja mittareissa.

  1. TAITEILIJAT PÄÄTÖKSENTEKIJÖIKSI

Taiteilijoilla on asiantuntemusta, joka palvelee yhteiskunnan uudistamista.

  1. TAIDE ELÄMÄNKAAREN OSAKSI

Taide on läsnä yksilön ja yhteisön jokaisessa elämänvaiheessa.