Hanna Lappalainen

Hanna Lappalainen on Edinburghissa asuva tanssitaiteilija ja elokuvantekijä, joka on työskennellyt taiteen kentällä vuodesta 2004. Tanssielokuvan tekijänä häntä ohjaa kahden taidemuodon välinen dialogi: abstraktin sisällön yhdistäminen elokuvan narratiiviseen kontekstiin.

Lappalaisen taiteellinen työskentely perustuu identiteetin, kielen ja yhdenvertaisuuden teemoille. Hän on kiinnostunut inhimillisyydestä, huumorista ja improvisaatiosta työtapana. Lappalainen viimeistelee lisäksi soveltavan taiteen maisteriopintoja Queen Margaret Universityssä. 

Projektiesittely 

Breathing space 

Breathing space on yhteisöllinen projekti, joka tutkii ja tekee näkyväksi queer-yhteisöön kuuluvien identiteettiä ja kehossa olemisen tapoja liikkeen, tanssielokuvatyöskentelyn sekä kirjoittamisen kautta. Yhteensitovana teemana sekä tarinalliselle että liiketyöskentelylle toimii hengitys.  

 
Työskentely tähtää paitsi osallistujalähtöiseen, uutta luovaan elokuvan tekoprosessiin, myös yhteisöllisen tanssielokuvan työskentelymenetelmän kehittämiseen. Haluamme Nooran kanssa tutkia, millaisia mahdollisuuksia queer-ruumiillisuus tarjoaa ja representoimaan erilaisia kehoja liikeilmaisun kautta. Breathing space toteutetaan Tampereella keväällä 2022.