Maija Hoisko

Maija Hoisko on tamperelainen tanssintekijä, joka on työskennellyt nykytanssin kentällä vuodesta 1997 ja useaan otteeseen valtion taiteilija-apurahalla. Hän on valmistanut lukuisia teoksia, joista viimeisin on vuonna 2015 alkanut kinesteettistä arkea ja kehollisia muistoja tutkiva jatkuva teossarja Minä olen museo, jossa hän työskentelee yhdessä tanssitaiteilija Inari Salmivaaran kanssa.

Taiteellisen työskentelyn lisäksi Hoisko on toiminut vuosien ajan ruohonjuuritason taidepoliittisena vaikuttajana. Hän on ollut tanssin aluekeskusaktiivi niiden perustamisesta lähtien. Hoiskon toimiessa Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen puheenjohtajana vuonna 2013 syntyi tamperelainen Valtion palkinnolla 2017 palkittu harjoitus- ja esitystila Liikelaituri. Tällä hetkellä Hoisko työskentelee Pirkanmaan Tanssin Keskuksen johtoryhmässä sekä tanssin lehtorina Tampereen konservatoriossa.

Viime vuosina Hoisko on keskittynyt tutkimaan arkea ja arjen kinesteettisiä ilmiöitä. Häntä kiinnostaa ropografian tavoin päivittäisen elämän rutiinit, pienet, triviaalit ja jopa merkityksettömältä tuntuvat jokapäiväiset keholliset kokemukset. Keskiöön on noussut arjen arvokkuus ja runollisuus. Hoisko haluaa ajatella, että elämyksiä ei tarvitse välttämättä haluta toisaalta, vaan voimme tyydyttyä omasta arjestamme. Ropografia on näkynyt Hoiskon töissä arjen objektien kanssa työskentelynä sekä esitystilallisina ratkaisuina, joihin on kuulunut mm. asuntovaunun tai keittiön toimiminen näyttämönä.