Ympäristö ja sota -työpaja

TAITEELLISEN TUTKIMUKSEN TYÖPAJA KE 17.4.2024 KLO 16.30–21 STUDIO LIIKELAITURI, YLIOPISTONKATU 58 D, TAMPERE.

Raisa Fosterin vetämän Ympäristö & Sota -työpajan tarkoituksena on tuottaa yhdessä osallistujien kanssa aineistoa ympäristösotien luonnetta ja moraalista oikeutusta tutkivalle hankkeelle.

  1. KEHOLLISIA HARJOITTEITA
    Tutkitaan yksin ja yhdessä kehollisten harjoitteiden ja liikkeellisten kokeilujen kautta sotien ja ympäristökriisien kokemuksellisia ja merkityksellisiä yhteyksiä.

  1. KÄSITTEITÄ & KESKUSTELUA
    Lisätään ymmärrystä ympäristötuhojen ja väkivaltaisuuksien juurisyistä ja kuvitellaan rauhanomaisia ja kaikkea elämää kunnioittavia tulevaisuuksia.

  1. TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISTA
    Tuotetaan yhdessä aineistoa ympäristösotien luonnetta ja moraalista oikeutusta tutkivalle Just and unjust environmental wars -hankkeelle.

Työpajan vetää FT, dosentti, taiteilija-tutkija Raisa Foster. Sitovat ilmoittautumiset työpajaan 15.4.2024 mennessä tällä lomakkeella.

Työpaja on maksuton.