Taiteilijuuteen keskittyvä avustuspolitiikka

Taiteen tekemisen muodot, tavat ja paikat ovat viime vuosikymmenen aikana muuttuneet paljon. Tämän takia Sisä-Suomen tanssin aluekeskus / Pirkanmaan Tanssin Keskus ry on laatinut vuosille 2016–2025 strategian, joka vastaa muun muassa seuraavaan kysymykseen: Miten avustuspolitiikan avulla voisi parhaiten tukea taiteen tekemisen muuttuneita toimintatapoja ja -ympäristöjä?Aluekeskus on siirtänyt avustuspolitiikkansa painopisteen yksittäisistä teoksista taiteilijuuteen. Se ei enää myönnä tuotantotukea vaan tukee taiteellista työskentelyä. Aluekeskus myöntää vuosittain aluekeskuspalkkaa 1–3 kk/taiteilija ja se valitsee kaksi Liikelaiturin House-taiteilijaa, joista kukin saa kahdeksi kuukaudeksi käyttöönsä aluekeskuksen esitys- ja harjoitustila Liikelaiturin. Lisäksi aluekeskus myöntää kuukauden mittaisen residenssijakson Haiharan tanssitaideresidenssiin.

Aluekeskus on tunnistanut, että freelancer ja vapaalla kentällä on suuri tarve tällaisille taiteilijuutta tukeville avustusmuodoille. Esimerkiksi aluekeskuspalkalle on kysyntää siksi, että se ei sisällä teospakkoa. Mutta se mahdollistaa tanssijan työn ja koreografisen työn sekä muun taiteellisen työskentelyn taiteilijan mielenkiinnon mukaan. Valinta House-taiteilijaksi puolestaan mahdollistaa työskentelyn juuri tietyn tilan ehdoilla ja vahvistaa taiteilijan julkista identiteettiä pirkanmaalaisena tanssitaiteilijana. Toistuvasti valittava House-taiteilija on aluekeskuksen kokemuksen mukaan selkeä taiteilijakonsepti, jonka avulla voi edistää myös yleisön saavutettavuutta.Aluekeskuksen hallitus on 24.10.2017 jakanut vuodelle 2018 seuraavasti aluekeskuspalkat:
Aluekeskuspalkat:

  • 2 kk: Diina Bukareva, Niina Rajaniemi ja Tuija Touhunen
  • 1 kk: Matti Haaponiemi, Hanna Kahrola, Oona Leinonen ja Antti Marjakangas

Liikelaiturin House-taiteilijat:

  • 2 kk: Nelli Ojapalo (kevät) ja Outi Yli-Viikari (syksy)

Haihara tanssitaideresidenssitaiteilijat:

  • 1 kk: työryhmä Heli Keskikallio ja Linda Martikainen

Tanssikentän tarpeisiin reagoiva notkea organisaatio

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus on alueensa merkittävin tanssin vapaan kentän ammattilaisten työllistäjä. Vuonna 2016 aluekeskus työllisti yhteensä 114 henkilöä eri mittaisiin työsuhteisiin. Vuoden 2016 kokonaismenoista 83% käytettiin palkkauksiin. Henkilötyövuosia kertyi 6,8. Aluekeskus tukee vahvasti taiteidenvälistä yhteistyötä. Samalla se kuuntelee taiteilijoita herkällä korvalla, jolloin se kykenee reagoimaan nopeasti kentän tarpeisiin. Aluekeskuksen hanketoiminta mahdollistaa tanssin freelancer ja vapaan kentän ammattilaisten taiteellisen työskentelyn eri ympäristöissä yhteisöhankkeiden, palvelutoiminnan ja yhteisötanssin kautta. Tanssikentän antaman palautteen mukaan myös VOS-uudistukselta odotetaan aluekeskuksen kaltaista notkeutta, uudistumiskykyä ja tulevaisuuteen katsovaa otetta.
Mikä on Sisä-Suomen tanssin aluekeskus?
Suomessa toimii valtakunnallisesti seitsemän tanssin aluekeskusta, joista yksi on Sisä-Suomen tanssin aluekeskus. Sen toiminta-alue on Pirkanmaan, Kanta- ja Päijät-Häme. Sisä-Suomen tanssin aluekeskus toimii tanssin kentän tuki- ja välittäjäorganisaationa sekä toimeentulomahdollisuuksien monipuolistajana. Lisäksi se toimii tiedotus- ja osaamiskeskuksena, asiantuntijana ja aluekehittäjänä. Pirkanmaalla toiminnan keskus on Tampereella ensi vuonna 5-vuotisjuhliaan viettävä Liikelaituri. Aluekeskuksen toiminnasta vastaa kokopäiväisesti palkattu toiminnanjohtaja Piia Kulin.