Pirkanmaan tanssin kenttä kokoontui Tanssivirtaa Tampereella -festivaalin yhteydessä visioimaan paikallista tanssin tulevaisuutta Pirkanmaan Tanssin Keskuksen toiminnanjohtaja Maija Hoiskon ja Tanssiteatteri MD:n toiminnanjohtaja Anniina Kumpuniemen johdolla. Tilaisuuteen osallistui Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Salla Mistola, joka on kevään 2024 työskennellyt kulttuuripoliittisen selonteon parissa.

Tanssitaide on kaikkialla

Tiivis työpaja tuotti toivottuja tulevaisuusnäkymiä sekä ehdotuksia yhteisiksi askeleiksi niitä kohti. Yhteistä pirkanmaalaisen tanssin strategiatyötä tullaan jatkamaan sykysn 2024 ja kevään 2025 aikana.

VISIO 2046: Tanssitaide on kaikkialla 

 • Jokainen voi kohdata tanssitaidetta matalalla kynnyksellä.  
 • Resursseja jaetaan tehokkaasti ja kestävä kehitys toteutuu kaikkien toiminnassa.
 • Tanssitaide on radikaali tienraivaaja digitaalisessa ajassa: aistit ja kokemukset ovat taidesisältöjen keskiössä. 
 • Tanssitaide lisää hyvinvointia mahdollistaen ja luoden kohtaamisen ja läsnäolon kokemuksia. 
 • Tanssitaiteilijat työllistyvät laajasti: tanssitaiteilijoiden kehon asiantuntijuus on levittäytynyt koko maakuntaan: jokaisessa kunnassa Pirkanmaalla ja kaikissa kaupunginosissa Tampereella on oma vakituinen tanssitaiteilija. 
 • Tanssin rooli varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen opetussuunnitelmissa on vakiintunut. Jokaisessa Pirkanmaan koulussa toimii tanssitaiteen aineopettaja ja tanssi on integroitu muihin oppiaineisiin.  
 • Taide toimii aktiivisesti eri yhteisöissä ja konteksteissa aktivoiden ihmisiä yhteiskunnalliseen toimijuuteen, vahvistaen demokratiaa. 
 • Taiteen rahoitus on niin korkealla, että taide ei ole riippuvainen tuottavuudesta. Kulttuuribudjetin osuus valtion budjetissa on ylittänyt 1 % rajan. 

Askeleet kohti visiota 2046

 1. Kulttuuribudjetti prosenttiin ja sen yli
 2. Tanssitaide peruskoulujen opetussuunnitelmaan
 3. Tanssitaide Pirkanmaan hyvinvointialueen resursoiduksi toiminnan osaksi 
 4. Läsnäolon ja kehollisuuden merkitys yksilöiden ja yhteisöjen voimavarana ja yhteisenä pääomana on tunnustettu
 5. Taiteen tuottaman hyvinvoinnin mittarit on kehitetty ja laajasti käytössä
 6. Taidetoimijoita rahoitetaan kestävän kehityksen edistämiseksi ja sen mukaiseen toimintaan