Dokumentaatiosarja, osa 23: Wilhelmina Ojanen

visuaalinen meditaatio / videoteos ruumiin haavoittuvuudesta

 

Inspiroituen feministisen filosofian ajatuksista ruumiillisesta haavoittuvuudesta, tämä videoteos pyrkii reflektoimaan kehojen ja kehollisuuden merkitystä suhteessa haavoittuvuuteen.

Minua kiinnostaa tutkia haavoittuvuutta: mitä haavoittuvuus oikeastaan tarkoittaa? Miten kehon haavoittuvuus ilmenee? Jos tunnistamme että me kaikki keholliset olennot olemme jollain tavalla haavoittuvia, voiko tämä yhdistää meitä, voiko se voimauttaa meitä ja saada meidät pitämään parempaa huolta omista kehoistamme ja toistemme kehoista?

Liike, kuvaus ja leikkaus: Wilhelmina Ojanen

Musiikki ja sävellys: Andrew Marriott

Lisää tutkimuksestani haavoittuvuudesta voit lukea Tanssijantaiteen maisterin työstäni: ‘A return to vulnerability: from the personal to the political and towards the universal. An exploration and reconsideration of corporeal vulnerability through performance practice.’

Linkki tutkielmaan löytyy täältä: https://bit.ly/35X788i

a visual meditation on the vulnerability of the body

 

Inspired by feminist philosophical thoughts of corporeal vulnerability, this visual meditation reflects on the notion of the body as inherently vulnerable.

I am interested to examine vulnerability: what does it really mean? How does bodily vulnerability manifest itself? Paraphrasing Judith Butler, if we recognise that we are all in someway inherently vulnerable, how does this recognition forge a reconsideration of bodies, of the resistance of bodies and of taking care of our own and other bodies?

Movement, filming and editing: Wilhelmina Ojanen

Music and composition: Andrew Marriott

More of my research into corporeal vulnerability you can read from my Master of Dance Performance thesis: ‘A return to vulnerability: from the personal to the political and towards the universal. An exploration and reconsideration of corporeal vulnerability through performance practice.’

Link to the thesis you can find here: https://bit.ly/35X788i